Хотелите отчитат 163.7 млн. лв. приходи  от нощувки през юни или с 28.6% повече в сравнение същия месец на 2015 година. Регистрирано е увеличение на постъпленията както от чужди граждани - с 35.4%, така и от български - с 4.3%, показват данните на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2016 г., е 3 583.5 хил., или с 23.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение ( 26.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 

Заетостта на леглата през юни  е 44.8%, като се увеличава с 6.6 процентни пункта на годишна база. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 60.5%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 41.0%, и с 1 и 2 звезди - 25.2%.

През месеца в страната са функционирали 2 756 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване . Броят на стаите в тях е 125.8 хил., а на леглата - 279.5 хиляди. В сравнение с юни 2015 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 0.9%, а на леглата в тях - с 3.9%.