Френската бнка Societe Generale SA неочаквано отчете нетна загуба през второто тримесечие на 2020 г. от 1,26 милиарда евро в сравнение с нетна печалба от 1,05 млрд. евро за същия период година по-рано.

Банката е заделила 1,28 милиарда евро за необслужвани кредити, спрямо 314 милиона евро за същия период на миналата година, се съобщава още от банката.

Societe Generale също регистрира отписвания от обезценка, свързани с бизнеса й в сферата на глобалния банкинг и инвеститорски решения, включително инвестиционно банкиране и управление на активи: 684 милиона евро за обезценка на репутация и 650 милиона евро за обезценка на отсрочени данъчни активи.

Приходите на банката за периода са спаднаха с почти 16% до 5,30 милиарда евро.

Анкетирани от FactSet анализатори прогнозираха средна тримесечна печалба от 139 милиона евро при приходи от 5,45 милиарда евро.

Societe Generale готви големи съкращения в инвестиционния си бизнес

Societe Generale готви големи съкращения в инвестиционния си бизнес

Приходите на банката спадат през 4-тото тримесечие с 6,3%

Оперативните разходи намаляват с 9,6% до 3,860 милиарда евро.

Коефициентът на капиталова адекватност на първи ред (CET1) на банката в края на юни е 12,3%, в сравнение с 12,6% в края на март.

Целевата възвръщаемост на собствения капитал (RoTE) пада се вдига до минус 6,5% от минус 8,3% година по-рано.

Акциите на Societe Generale поевтиняха по време на търговията в понеделник. От началото на годината капитализацията на банката е намаляла с 59,1% до 10,3 милиарда евро.

Societe Generale продаде банката си в Полша за $484 милиона

Societe Generale продаде банката си в Полша за $484 милиона

Сделката ще бъде приключена през първата половина на 2019 година