Министерството на финансите на Румъния обяви, че е договорило със Световната банка заем от 600 милиона евро за развитие на социалния и екологичния растеж в страната. Парите ще бъдат използвани за реформа на пенсионната система и системата на заплащане в публичния сектор, но и за насърчаване на частни инвестиции във възобновяема енергия и залесяване, съобщава Romania Insider.

"Неотдавнашният преход на Румъния към страните с високи доходи е окуражаващ, но населението на страната все още има едно от най-високите нива на бедност и неравенство в Европейския съюз. И това изисква допълнителни усилия", заяви Анна Ахалкаци - управител на Световната банка за Румъния.

Компаниите с преки чуждестранни инвестиции в Румъния отчитат рекордни печалби от €9,4 милиарда

Бизнесът на Румъния отчита рекордни печалби от €9,4 милиарда

За период от 12 месеца

С отпуснатата сума ще се стимулира социалната политика на северната ни съседка, която ще трябва да отговори на ограниченията, които възпрепятстват устойчивия икономически растеж. Акцент ще е и работата на местния бизнес в подкрепа на околната среда.

Заемът на Световната банка всъщност е първият от поредица от две финансови инжекции и е допълнен от безвъзмездна помощ в размер на $24,2 милиона от Фонда на МБВР за иновативни решения за обществени блага.

Заемът и безвъзмездната финансова помощ подкрепят румънските власти при провеждането на важни структурни реформи за напредък в социалното включване (включително мерки за отговор на хуманитарната криза).

Румъния е ключова цел за инвестиции в логистика и бизнес подкрепа от Европа

Румъния е ключова цел за инвестиции в логистика и бизнес подкрепа от Европа

Според ново проучване на EY

Пакетите за финансиране и техническа помощ за Румъния обхващат ключови сектори, като социално подпомагане, реформа на пенсиите и заплатите в публичния сектор, фискална политика и администрация, които са от съществено значение за укрепване на фискалното управление и насърчаване на средносрочната фискална устойчивост в страната.

Заемът също така подкрепя мобилизирането на финансиране и частни инвестиции предимно във възобновяемата енергия, енергийна ефективност и горското стопанство, като същевременно подкрепя развитието на инфраструктурата и бизнес средата като цяло.