През 2022 г. износът на Германия е нараснал с 14,3%, до 1 трилион 564,1 милиарда евро, а вносът с 24,3%, до 1 трилион 488,1 милиарда евро, показват данните, публикувани от Германската федерална статистическа служба (Destatis).

Външнотърговският излишък за миналата година намалява 2,2 пъти и възлиза на 79,7 млрд. евро при 175,3 млрд. евро през 2021 г. Това е най-ниският резултат по този показател от 2000 г. насам.

Износът от Германия за САЩ е намалял през декември спрямо ноември с 10%, до 12,3 млрд. евро, за Китай е намалял с 14,2%, до 7,6 млрд. евро. Вносът от САЩ е намалял със 7,3% до 7,7 млрд. евро, а от Китай - с 14% до 13,5 млрд. евро.

Износът за Русия е спаднал през декември спрямо ноември с 16,7%, до 0,9 милиарда евро, спрямо декември 2021 г. цифрата е спаднала с 59,8%. Вносът от Русия се е увеличил с 0,1% спрямо ноември до 1,6 млрд. евро.

Положителният външнотърговския баланс на Германия през декември 2022 г. е 10 милиарда евро в сравнение с излишък от 10,9 милиарда евро през ноември и 6,3 милиарда евро през декември 2021 г., съобщи Destatis.

По отношение на предходния месец обемът на германския износ през ноември, без сезонни и календарни фактори, намалява с 6,3%, а вносът - с 6,1%.

Обемът на германския износ нараства с 5,9% спрямо декември 2021 г. и възлиза на 127,4 млрд. евро. Вносът нараства с 3% - до 117,4 млрд. евро.