Преди около шест години tbi bank започна една от най-амбициозните бизнес трансформации в региона. Преходът към challenger банка в телефона на клиентите от Югоизточна Европа изглеждаше изключително труден, но в крайна сметка доведе до устойчив успех. Въпреки несигурната среда, фокусът на tbi върху нуждите на клиентите, стъпването на нови пазари и разширяването на продуктовото портфолио постоянно се възнаграждават с отлични финансови резултати. 2022 г. не прави изключение.

Консолидираният неодитиран финансов отчет на tbi за 2022 г. показва рекордна в историята на банката нетна печалба в размер на 35.5 млн. евро - с 29% повече от резултата за 2021 г. (27.5 млн. евро). Банката бързо се адаптира към променящата се пазарна среда и потребителските предпочитания, което помогна на бизнеса й с крайни клиенти и с малки и средни предприятия да нарасне над средното за пазара и да допринесе положително за общия резултат.

Нетната печалба на tbi bank за деветмесечието надвишава тази за цялата 2021 година

Нетната печалба на tbi bank за деветмесечието надвишава тази за цялата 2021 година

Банката стои стабилно и сигурно по отношение на ликвидността и капитала си

Като един от лидерите в Югоизточна Европа по отношение на алтернативните платежни решения (позволяващи на потребителите да разсрочват плащанията си във времето), през 2022 г. tbi bank е обслужила почти 1.3 милиона заявления за финансиране в България, Румъния и Гърция и е одобрила близо 550 хиляди финансови плана на обща стойност 726 млн. евро (с 34% повече от 2021 г.). Ръстът се дължи на принос и на двата сегмента - крайни клиенти и малки и средни предприятия, на пазарите в България и Румъния.

tbi отчита впечатляващ ръст на активите от 54% към края на 2022 г., достигайки 1.1 млрд. евро (увеличение с 380 млн. евро през 2022 г.). Кредитният портфейл достига 778 млн. евро в края на декември 2022 г. (43% ръст спрямо 2021 г.). През 2022-а стандартните заеми, отпуснати през дигиталните канали и центровете за обслужване в България, нарастват с близо 50%, в сравнение с ръст от 20% през 2021 г., като по този начин допринасят значително за рекордните резултати на tbi bank.

Tbi bank с водеща за пазара лихва по депозити до 3%

Tbi bank с водеща за пазара лихва по депозити до 3%

Освен това tbi въведе нов краткосрочен депозит със срок от 5 месеца и с промоционална лихва от 1,5%

Благодарение на този здравословен ръст, приходите на банката нарастват с 30% до 161 млн. евро. Така оперативната печалба за 2022 г. достига 122 млн. евро, което бележи близо 28% ръст на годишна база. Увеличението на общите разходи на банката с 30% до 79 млн. евро се дължи основно на ускорения ръст на кредитния портфейл и инвестициите в нови бизнес линии (мобилното приложение и дебитната карта neon) и пазари (разрастването към Гърция). Печалбата преди данъчно облагане възлиза на 43 млн. евро.

Наред с това, депозитното портфолио на tbi bank достига 796 млн. евро в края на годината, отчитайки рекорден ръст от 63% - значително изпреварващ пазара. Този резултат се дължи главно на депозитите в сегмент крайни клиенти, където клиентската база бележи още по-голям ръст - близо 70% в сравнение с 2021 г. Благодарение на конкурентната възвръщаемост за вложителите и тяхното доверие, банката постига 75% увеличение в пазарния дял на депозитите в България.

В края на отчетения период tbi стои стабилно и сигурно по отношение на капитала и ликвидността си. На консолидирана база коефициентът на ликвидно покритие (LCR) е на ниво 592% (много над регулаторния лимит от 100%), а коефициентът на капиталова адекватност (CAR) - 22.1%. Дейностите на банката за периода се отличават и с постоянно подобряване на ефективността - съотношението административни разходи към оперативни приходи достига 49.8%, а възвръщаемостта на обслужваните кредити (ROWP) - 23.8%, което позволява на възвръщаемостта на капитала (ROE) и възвръщаемостта на активите (ROA) да достигнат съответно 20.6% и 4%. Тези показатели поставят tbi за пореден път сред най-ефективните и рентабилни банки в Югоизточна Европа.

Снимка 612379

Източник: tbi

"Въпреки несигурната обстановка по света, бизнес моделът на tbi продължава да осигурява бърз растеж и печалба - рекордните ни финансови резултати за 2022 г. са доказателство за това - казва Питър Барон, CEO, tbi bank. - Те са следствие от усилията на мотивирания ни екип, който продължава да развива екосистемата за финансиране и пазаруване, от която се възползват все повече търговци и потребители. С поглед към това, което ни очаква през 2023 г., продължаваме да развиваме иновативни продукти и услуги, с които допълнително ще подобряваме ежедневното банкиране през смартфона (мобилното ни приложение и дебитната карта neon са най-добрият пример за това) и да разширяваме партньорската си мрежа в България, Румъния и Гърция."