Над 70% от компаниите в индекса SOFIX (включва 15 най-ликвидни компании) ще раздадат дивиденти през 2016 г. от печалбите си през предходната година, като преди година само 7 от тях са го направили. Това показва анализът на борсовия посредник "Елана Трейдинг".

„Повишеният брой на компаниите с дивиденти е свидетелство за това, че сините чипове на борсата са подобрили финансовите си резултати и се развиват добре.  Трябва да отбележа, че дивидентната политика показва уважение към всички акционери на компанията – малки и големи“ – посочва Радослава Масларска, председател на Съвета на директорите на компанията. 

През 2015 г. общо 63.7 млн. лв. бяха разпределени за акционерите от компаниите в основния индекс SOFIX,  като тази година се очаква сумата да възлиза на 78.8 млн. лв., което представлява увеличение от 23% на изплащаните дивиденти.

Средната дивидентна доходност на Българската фондова борса тази година е 3-4% (на база всички заявени дивиденти).

Двадесет ликвидни компании на БФБ изпълняват редовна дивидентна политика, като за последните 5 години средногодишната доходност от дивиденти за акционерите е 4.8%. 

Снимка 238041

Сравнение на годишен доход от дивиденти от български акции и лихви по депозити 2011 г. – 2015 г.  Вложението в банковите депозити е гарантирано от държавата в размер на равностойността на 100 000 евро. 

Заплаща се 8% данък върху приходите от лихви. Акциите са рисков инструмент, който се търгува на борсов пазар и няма гаранция за неговата стойност.  При български акции няма данък печалба.   

Снимка 238042