За Таня Петрова от семейната фирма "Жа-Ми 21" ЕООД построяването преди година на малка, 30-киловатова фотоволтаична централа в ямболското село Зимница дава началото на изцяло нов бизнес, който семейството й да развива: производството и продажбата на електроенергия. Инвестицията е в размер на 35 000 лева и идва от собствени средства, които вече се възвръщат: "Миналата година бяха доста добри цените на изкупуваната енергия и това, което очаквахме като възвръщаемост, се случва". Бизнес планът на компанията предвижда в рамките на 6 години да възвърне вложенията си, но по думите й - може да стане и по-рано с оглед благоприятните условия на свободния пазар на електроенергия.

Именно заради тях семейството решава да построи и втора, по-голяма фотоволтаична централа. В ход е пускането в експлоатация на 100-киловатова мощност, която всеки момент ще бъде технически готова и ще чака включване към мрежата на електроразпределителния оператор "ЕВН България". Тук инвестицията е значително по-голяма - грубо около 150 000 лева, като основното финансиране идва от банков кредит - от Интернешънъл Асет Банк.

Подобна е и историята на Атанас Робето, който чрез новосъздадената си фирма "Сънколект" ЕООД изгражда 110-киловатова фотоволтаична централа в района на град Стралджа, която съвсем скоро очаква включване към енергийната мрежа. Тук инвестицията в съоръжението също е 150 000 лева, като 80% от нея осигурява отново Интернешънъл Асет Банк.

Сумите, необходими за инвестицията във фотоволтаиците не са непосилни за намиране, особено с помощта на банки с опит каквато е Интернешънъл Асет Банк, а фотоволтаичните системи се превръщат в решение заради възможността за осигуряване на безплатна енергия за собствена употреба или за продажба. Данните за миналата година показват, че интересът към инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) расте главоломно - със скорост от 2 000 мегавата на месец, на фона на високите цени на електроенергията, които правят възвръщаемостта от вложенията много добра. Не на последно място, изграждането на фотоволтаична централа (ФЕЦ) може да направи фирмите по-малко зависими от свободния пазар на електроенергия, при който цените в последно време имат сериозна волатилност.

Простата сметка показва, че бизнесът може да спести сериозна сума при изграждане на фотоволтаична система за собствено ползване. Ако годишните разходи за електрическа енергия възлизат на 10 000 лева, с инвестиция от близо 29 000 лева в 11 кВтч пикова мощност можете да произвеждате половината от собственото си потребление. Иначе казано, да спестявате 5 000 лева годишно и в рамките на 5-6 години може да си възвърнете инвестицията.

Друг вариант е продажбата на енергията на електроразпределителните дружества, което изисква сключване на договор за изкупуване на произведеното количество. Само през през миналата година заявките за присъединяване на нови мощности у нас са минали 30 000 мегавата. Ако инсталирате мощност в размер на 30 kW/p след инвестиция от приблизително 21 000 евро без ДДС, можете да произведете до 38 MW електроенергия. При изкупна цена от 105 евро без ДДС на MW, прави близо 4000 евро годишен приход. Така за малко над 5 години инвестицията би била възвърната, а при експлоатационен срок на системата от 30 години, чистият доход от нея може да достигне 100 000 евро.

Снимка 610500

Източник: Shutterstock

Как да финансирате изграждането на фотоволтаична централа?

За да постигнете подобна доходност обаче, трябва да обезпечите инвестицията и, ако нямате собствени средства, то имате вариант да кандидатствате за банково финансиране.

Така Интернешънъл Асет Банк предлага на пазара кредит "Асет Соларна Енергия", който позволява много високо съфинансиране - до 90% от планираните инвестиционни разходи и дълъг срок на изплащане - до 144 месеца с включен гратисен период. Кредитният продукт е предназначен за предприятия с всякаква големина, както и за земеделски производители, както и за физически лица. Може да бъде използван за изграждането и въвеждането в експлоатация на фотоволтаична система или за закупуване на готова централа.

Банката предлага и вариант за кредитиране на по-малки проекти - до 30 кWp, за собствени нужди или с цел продажба на електроенергията. Голямото предимство на този заем е възможността за обезпечение само с изградените съоръжения. Финансовата институция Интернешънъл Асет Банк на практика покрива абсолютно всички варианти за финансиране на подобен вид инвестиционни дейности.

Можем да очакваме възвръщане на инвестицията в рамките на няколко години - което спокойно може да наречем "добра сделка", която с помощта на Интернешънъл Асет Банк става възможна.