Една от големите европейски банки - швейцарската UBS, отчете нетна печалба от 1,4 милиарда долара през второто тримесечие на 2019 година. За същия период на предходната година банката имаше резултат от 1,29 милиарда долара.

От швейцарската финансова институция посочват, че това е второто им най-добро представяне от 2010 година насам.

Според обявените резултати оперативните приходи са достигнали 7,5 милиарда долара срещу 7,6 милиарда долара година по-рано.

В същото време обаче от UBS отчитат спад на международния си бизнес за управление на активи. За разглеждания период оперативните приходи от него възлизат на 886 милиона долара при над 1 милиард долара за предходната година.

Печалбата от инвестиционната дивизия на банката също се свива. За второто тримесечие на 2019 година тя е на ниво от 440 милиона долара при 571 милиона долара за същите месеци на 2018 година.