Вагоностроителният завод "Тракция" в с. Самуил ще се модернизира по проект "Технологична модернизация в предприятието" с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Областния информационен център - Разград (ОИЦ).

Стойността на инвестицията е в размер на 1 360 300 лева, половината от които са безвъзмездна финансова помощ, а останалите - собствено участие на дружеството.

Дейностите предвиждат извършване на инвестиция в ново производствено оборудване, което да повиши производствения капацитет и цифровизацията на предприятието. Ще се закупят вертикален струг със CNC управление, роботизирана система за заваряване, инверторен импулсен заваръчен токоизточник - 10 броя и ръчна пясъкоструйна камера за бластиране на колооси.

Новото оборудване ще замени морално остарялото и енергоемко, с ниска производителност и технологични възможности, както и ще елиминира част от външните услуги за операции, които завода използва, но за които не разполага с капацитет.

От Ловеч до Тула: Китайската Great Wall отвори нов завод за двигатели

От Ловеч до Тула: Китайската Great Wall отвори нов завод за двигатели

Капацитетът му е 100 000 броя годишно

Очакванията са въвеждането в експлоатация на новите машини да увеличи капацитета за производство на предприятието на годишна база с 20 на сто. Новите активи ще доведат и до въвеждане на нови ИКТ технологии в производството (всички машини са с цифрово - програмно управление), както и ще допринесе за: повишаване качеството на крайните изделия и прецизността при изработката им, намаляване на количеството технологичен брак и енергията за производствени нужди и автоматизация на производствените дейности.

Продължителността на проекта е 12 месеца и се очаква да завърши през април 2024-та година.

Тракция АД" е вагоноремонтен и вагоностроителен завод с дългогодишен опит и традиции в производството, ремонта и модернизацията на вагони от типовете открити вагони, платформени, специализирани, вагон-цистерни, закрити вагони и др. Разположена в сърцето на Лудогорието - село Самуил, Разградска област, в производствената база работят над 250 служители. Името "Тракция" датира от 1999 г. когато заводът е приватизиран и продължава да функционира като Акционерно дружество.

По време на над 45 годишната си история, "Тракция АД" се специализира в две основни направления - производство на товарни вагони и извършване на планови ремонти на товарни вагони и различни видове модернизация.

Нов завод за соларни панели в Стара Загора ще създаде до 800 нови работни места

Нов завод за соларни панели в Стара Загора ще създаде до 800 нови работни места

Новината обяви съсобственикът и изпълнителен директор на "Смарт Енерджи Груп" Тодор Георгиев