Работните заплати в "Мини Марица-изток" ЕАД ще бъдат увеличени с 15% от 1 април 2022 година. За това се договориха днес участниците в браншовия съвет "Въглища", който се проведе в Министерството на енергетиката под председателството на зам.-министър Пламен Данаилов, съобщиха от министерството.

По-конкретно, 7,8% от ръста на възнагражденията покриват официално отчетената инфлация за 2021 година. Допълнително към тях са прибавени и още 7,2%, при запазване на всички социални придобивки за работещите в дружеството.

Средната работна заплата в "Мини Марица-изток" към момента е около 1975 лева. Това означава, че със сегашното увеличение, тя ще достигне около 2271 лева.

В държавната "Мини Марица-изток" работят общо около 15 000 човека, като 7300 от тях са миньори. В комплекса има три рудника - "Трояново 1", "Трояново Север" и "Трояново 3". Те осигуряват суровината за ТЕЦ Марица Изток 2, ТЕЦ Контур Глобал, ТЕЦ Гълъбово и "Брикел".

Участниците в браншовия съвет днес постигнаха съгласие и по инвестиционната програма на дружеството. За 2022 г. тя е на обща стойност 62 млн. лева, но предстои да бъде допълнена до 100 млн. лева. Средствата ще бъдат инвестирани за необходимите текущи и капиталови ремонти, както и във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствена употреба.

Министерството на енергетиката се ангажира да окаже пълно съдействие на държавната компания за осигуряване на финансиране за протичането на нормален инвестиционен процес, каза пред участниците в съвета зам.- министър Данаилов. По думите му, това е основно условие за стабилност, устойчивост и предвидимост в работата на "Мини Марица-изток" ЕАД, които осигуряват суровина за базовите мощности на електроенергийната система в страната.

Въглищата от "Мини Марица-изток" поскъпнаха с 13%, ето защо

Въглищата от "Мини Марица-изток" поскъпнаха с 13%, ето защо

Цената на въглищата не е актуализирана от 2014 година