Преди десет години делът на компаниите от развиващите се пазари възлизаше на 10% от Топ 1000. Сега на тези компании се падат 30%, а годишният им ръст превишава три пъти този на фирмите от развитите страни, показва изследване на Ernst&Young, цитирано от TechNews.bg.

Статистиката, се отнася до публични компании, оценявани по пазарна капитализация.

Според анализаторите, средният годишен ръст на водещите компании в развиващите се страни възлиза на 16%, докато за компаниите от развитите страни е 5%. Освен това темповете на „развиващите се" изпреварват ръста на националните им БВП.

Икономическата криза, започнала през 2007 г., засегна по-силно развитите страни, което даде тласък на развиващите се пазари, коментират от Ernst&Young. Ако сегашните темпове на растеж се запазят, през 2015 година на развиващите се страни ще се пада половината от световния БВП.

70% от общата стойност на капитала в развиващите се страни принадлежи на държавите от БРИК - Бразилия, Русия, Индия и Китай. Тези четири страни демонстрират най-високи показатели на ръст, съответно 22%, 17%, 27% и 17%.

Много компании от развиващите се страни излизат на международния пазар и притежават значима интелектуална собственост, което ги прави високорентабилни. Средният показател на оперативна печалба на тези компании е 24%, докато при корпорациите в развитите страни е 18%.

Голяма е и разликата в ръста на цените на акциите. Ценните книжа на компаниите в бързоразвиващите се страни са поскъпнали със 132% в последните пет години, докато при развитите страни този показател е 6%.