За само пет години почти двойно се е увеличил броят на българските предприятия, които продават стоки и услуги онлайн. Те са 14,9%, а реализираният оборот от електронна търговия възлиза на 6,9% от общия им оборот, става ясно от актуалните данни на НСИ.

  • 10,7% от фирмите разчитат на свой собствен уебсайт или приложение.
  • 6,1% са активни в платформи като eBay, Booking.com, Amazon, Alibaba, eMAG, TimoCom, Glovo, Takeaway и т.н.
  • 2,2% от предприятията извършват електронни продажби през EDI системи (най-често използвани за доставки в промишлеността - б.р.).

Около една трета от фирмите имат уеб продажби в рамките на ЕС, а малко под 20 на сто - и на пазарите на трети страни.

Новият модел за онлайн търговия, който увеличава значително броят и големината на поръчките

Новият модел за онлайн търговия, който увеличава значително броят и големината на поръчките

Изцяло българската компания следва примера на лидери в сегмента

Най-активни онлайн са големите предприятия с над 250 заети лица, като наполовина по-малко са фирмите с 10-49 служители, които използват Глобалната мрежа за продажби.

  • Общо заетите лица с достъп до интернет са 40,2%. Повече от двойно се е увеличил броят на използващите служебни мобилни устройства с интернет връзка в сравнение с 2017 г. (22,2%).
  • Две трети (67,5%) от предприятията осигуряват отдалечен достъп до системите си, като това е масовата практика в големите фирми.
  • Онлайн срещи се провеждат в 28,2% от фирмите, като има големи разлики според отраслите.
  • 81,9% от предприятията прилагат мерки за информационна сигурност, като най-често това са сигурни пароли, архивиране на отделно място и контрола на достъпа до мрежата.