2017 година ще остане в историята като първата, в която броят на абонатите на платена телевизия намаляват, макар и с малко. Броят им достига 1,82 милиона, като спада с 0,2% спрямо 2016 г., показва годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Обръщането на тенденцията идва в момент, в който все повече българи имат достъп до бърз интернет, а услуги като HBO GO и подобни набират скорост.

През 2017 г. най-голям е относителният дял на абонатите на сателитна телевизия - 47,4%, който за пръв път отчита намаление (със 7,4% и с 3,7 проценти пункта). На второ място е кабелната телевизия с дял 32,1%, която също бележи спад (с 3,8% и 1,1 проценти пункта).

Единствената услуга, която отчита ръст, е IPTV - с 30,5% и 4,8 процентни пункта, достигайки 20,5% дял.

КРС отчита, че през 2017 г. приходите от пазара на услуги за пренос и разпространени на радио- и телевизионни програми отбелязват незначителен спад от 0,05%. Най-голям дял заемат приходите от предоставяне на услуги на дребно за разпространение на радио- и телевизионни програми: кабелна телевизия, спътникова (сателитна) телевизия и IPTV, които нарастват с 9,2%, докато приходите на пазара на пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми и IPTV на едро намаляват значително (с 35%).

236 компании са предлагали подобна услуга на дребно през 2017 г., със седем по-малко спрямо година по-рано.

Интернет

Продължава тенденцията на ръст в броя на абонатите на услуги за достъп до интернет, като увеличението е със 7,7% спрямо края на 2016 г. Абонатите на пакетни услуги с включен фиксиран и мобилен достъп до интернет също нарастват, като за 2017 г. увеличението е с 9,5%.

Съотношението между броя на абонатите на фиксиран и мобилен достъп до интернет е 25% на 75%, като ръстът в броя на абонатите на фиксиран достъп е 5,8%, а на мобилен - с 8,9%. Мобилната технология LTE увеличава абонатите си с над 60%, като делът им в общия брой е 49%. През 2015 г. той бе едва 0,4%.

По отношение на фиксирания достъп до интернет, към края на 2017 г. достъпът чрез влакнесто-оптични мрежи (FTTH, FTTB и FTTN/C) продължава да е най-популярен със 62,2% от абонатите. На второ място е CATV достъп 4 с дял от 16,7%. Абонатите на LAN достъп продължават да намаляват през 2017 г., като достигат относителен дял от 4,8%.

В края на 2017 г. абонатите на фиксиран широколентов достъп, използващи високоскоростен достъп чрез NGA мрежи, достигат 81,5% от общия брой абонати на фиксиран широколентов достъп до интернет. Това оказва влияние и на скоростта на ползвания интернет като към края на 2017 г. малко над половината (51,4%) от потребителите на фиксиран широколентов достъп ползват високоскоростен достъп със скорост на даунлоуд от международното пространство от 30 Mbps до 99,99 Mbps.

Броят на предприятията, предоставящи реално услуги за достъп до интернет и пренос на данни, е 661, с 14 по-малко от 2016 г.