До любимите коледни празници остават по-малко от два месеца, а за да донесе на клиентите си празнично настроение отсега, ЗАД "Армеец" сложи начало на промоция по застраховки "Защитена фамилия" и "Защитено имущество". От 1 ноември до края на месец февруари 2021 година компанията предлага изключително изгодните минимални премии по застраховка "Защитена фамилия" от 10 лв., а при "Защитено имущество" от 20 лв.

При сключване на застраховка "Защитена фамилия" с минимална премия по полицата 10 лв., ще бъдат покрити щети на жилището до 5000 лв. и на движимото имущество до 1000 лв., срещу рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), ВиК аварии, късо съединение, вандализъм и др. Обезщетения се изплащат до размера на определения в полицата лимит. Посочените суми са минималните, а застраховката може да бъде сключена според конкретните изисквания и нужда от допълнителни покрития на клиента. Процедурата при сключване е максимално улеснена - не се изисква първоначален оглед на дома и документи за собственост.

При застраховка "Защитено имущество" минималната застрахователна премия е 20 лв. При тази застраховка също има възможност за избор на различни покрития. Не се прилага задължително самоучастие на застрахования във всяка щета. Освен отстъпка от 20% по промоцията клиентите могат да ползват и други намаления от действащата тарифа на застраховка "Защитено имущество" - за еднократно плащане на премията, при липса на щети за предходни години и др., като максималните отстъпки могат да достигнат до 50%.

Повече за застраховките "Защитена фамилия" и "Защитено имущество" може да откриете на уебсайта на ЗАД "Армеец" - https://armeec.bg/

Всеки клиент сключил застраховка "Защитена фамилия" в периода от 01.11. до 10.12.2020 година ще има шанса да спечели един от 10 комплекта с коледна украса за дома. Повече за условията на участие ТУК.