Застрахователно акционерно дружество "Армеец" предлага на своите клиенти 20% отстъпка от редовните цени на имуществените застраховки "Защитена фамилия" и "Защитено имущество", като преференциалните условия са валидни през цялата зима - от началото на ноември 2023 г. до края на месец февруари 2024 г.

През периода на промоцията минималната премия по полица "Защитена фамилия" е 18 лв., като покрива щети на жилището до 15 000 лв. и на движимото имущество до 3 000 лв. срещу рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), ВиК аварии, късо съединение, вандализъм и др.

Обезщетения се изплащат до размера на определения в полицата лимит. Посочените суми са минимални, а застраховката може да бъде сключена при значително по-високи лимити, както и да се добавят нови рискове - земетресение, кражба чрез взлом и кражба с техническо средство, гражданска отговорност, злополука на членовете на семейството и др. В условията и покритието на полицата за индивидуални клиенти "Защитена фамилия" не се прилага задължително самоучастие на застрахованото лице във всяка щета.

Процедурата при сключване е максимално улеснена за клиентите на застрахователната компания - не се изисква първоначален оглед на дома и документи за собственост, а при застраховане на вещи срещу "Кражба чрез взлом и кражба с техническо средство" на стойност до 14 000 лв. не се налага те да се описват в договора.

При застраховка "Защитено имущество", предназначена за бизнес клиенти, минималната застрахователна премия е в размер на 30 лв. И при тази имуществена полица няма задължително самоучастие от страна на застрахования във всяка щета, като бизнес клиентите имат възможност за избор на различни покрития в застраховката си.

Например, ако компания желае да застрахова собствена офис сграда в гр. София със застрахователна сума 200 000 лева за рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), авари на ВиК, късо съединение, токов удар и вандализъм - премията с включена 20% отстъпка възлиза на 90 лв., а с включен риск от земетресение - 202 лв.

Освен атрактивната отстъпка от 20% по зимната промоция, клиентите на дружеството могат да ползват и други намаления от действащата тарифа на застраховка "Защитено имущество" - за нов клиент на компанията, в полза на кредитна институция, за еднократно плащане на премията, при липса на щети за предходни години, при наличие на добра пожароизвестителна инсталация, при комплексно застраховане на различни видове интереси и др., като максималните отстъпки могат да достигнат до 50% от редовните тарифи.

Повече информация за условията на имуществените застраховки на ЗАД "Армеец" може да видите на сайта на застрахователното дружество - www.armeec.bg.