Докато светът навлиза в нова фаза на глобалната COVID-19 пандемия, по-голямата част от изпълнителните директори са готови да ускорят плановете за инвестиции, сливания и придобивания (M&A) в стремежа си към растеж на компаниите, които управляват. Това показват данните от първото проучване на EY, световен лидер в сферата на одита, данъците, финансовите консултации и сделки, за 2022г. - CEO Outlook. То отразява мнението на над 2000 изпълнителни директори от целия свят за техните перспективи, предизвикателства и възможности през 2022 г.

Повече от половината от респондентите в проучването (54%) заявяват, че ще дадат приоритет на инвестициите в съществуващ бизнес, дигиталната трансформация и устойчивостта. Освен това повече от три четвърти (79%) от изпълнителните директори са коригирали или планират да коригират веригата си за доставки, за да помогнат за намаляване на разходите и минимизиране на рисковете от бъдещи прекъсвания на дейността на компаниите.

След рекордната година, в която бяха реализирани сливания и придобивания на стойност 5 трилиона щатски долара, транзакциите ще останат изключително важен инструмент за главните изпълнителни директори през 2022 г., допълвайки други области на инвестиции. Близо две трети (59%) от респондентите очакват компаниите им да извършват придобивания през следващите 12 месеца - спрямо 48% в началото на 2021 г.

Основните рискове

Инвестиционните планове на главните изпълнителни директори обаче могат да не се осъществят, поради външни рискове за техния бизнес. Повечето от анкетираните (87%) изразяват притеснения от нарастващите цени на суровините и определят търговското напрежение (18%), въздействието на изменението на климата (17%) и нарастващата конкуренция (13%) като най-критичните рискове за бъдещ растеж на техния бизнес.

"Изпълнителните директори са винаги нащрек, когато става въпрос за инвестиции. В същото време въздействието на крехката глобална среда и нарастващите разходи за правене на бизнес - от нарастващата инфлация до нарастващите енергийни разходи - ги държат будни през нощта. Сливания и придобивания ще останат ключов лост в инвестиционния инструментариум на главните изпълнителни директори. След рекордните постижения миналата година, много от тях ще се съсредоточат върху интегрирането на активи, придобити през последните 12 месеца, но намеренията за придобиване ще останат на високи нива и през 2022 г.", казва Андреа Герцони, заместник-председател на EY Global - "Стратегия и транзакции".

Какви са перспективите за M&A през 2022 г.?

През следващите 12 месеца главните изпълнителни директори ще се фокусират върху сделки, които ще подобрят оперативните възможности (26%), социално-екологичния им отпечатък (ESG) и устойчивостта (20%) на компаниите им.

Проучването на EY показва, че най-предпочитаните дестинации за придобивания през 2022 г. са САЩ, Обединеното кралство, Китай, Индия и Германия. Топ 3 секторите, в които се очакват тези сделки са технологиите, здравеопазването и модерното производство.

Помолени да идентифицират водещите тенденции на пазара за сливания и придобивания през 2022 г., главните изпълнителни директори споделят, че очакват увеличение на конкурентното наддаване (72%), силно присъствие на фондовете за дялово инвестиране като придобиващи (70%), увеличаване на междусекторното (68%) и трансгранично (65%) сключване на сделки, както и повече мегасделки (56%).

"Изпълнителните директори виждат сливанията и придобиванията като основен катализатор за постигане на дългосрочните стратегии за растеж. След съставянето на редовно правителство и заявените планове за структурни реформи, вярвам, че инвестиционният интерес към България ще се засили. Промяната във веригите на доставки с цел осигуряването на по-голяма устойчивост на бизнесите все още не е приключила и страната ни може да се възползва от тези глобални промени. Както показа и прочуването ни, един от приоритетните сектори за инвестиции, сливания и придобивания през 2022 г. ще е технологичният. В тази област България продължава да стои като атрактивна дестинация на световната карта.", коментира Диана Николаева, съдружник и лидер на отдел "Стратегия и сделки" за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово.