В момента автомобилните производители са засегнати от пандемия от дефицит на чипове, породена от удара върху производството в Тайван, комбиниран с историческа суша в страната. И докато това доведе до спирането на поточните линии от някои от най-големите компании, тази южнокорейска компания изглежда не изпитва затруднения.

Причината е, че Hyundai избягва недостига на чипове до голяма степен запази запасите си през миналата година и дори увеличи значително покупките им към края, изтъкват трима източници на Reuters.

Освен японската Toyota, която заяви този месец оповести, че разполага с достатъчно запаси от чипове, за да издържи около четири месеца, Hyundai и посестримата ѝ Kia са единствените световни производители на автомобили, които поддържат достатъчно висок запас, за да поддържат производството.

Ако обаче секторът не се възстанови скоро, дефицитът може да засегне и Hyundai, тъй като свитият капацитет на производството на чипове може да засегне даже и високотехнологичните такива, казаха двама от хората, запознати с покупките на компанията.

Доставчиците на чипове за автомобилните компании възлагат по-голямата част от производството си на договорни производители като тайванския TSMC, който според анализаторите често дава приоритет на поръчките от клиенти от сферата на електрониката, които формират почти всичките им приходи.

Все пак южнокорейската компания продължаваше да купува чипове, дори когато конкурентите ѝ намаляваха поръчките, за да отразят намаленото търсене заради пандемията.

Анализатори заявиха, че причината за това са минали събития в историята на компанията, които са разтърсили веригата ѝ доставки и са принудили да спре производството, което е оформило този по-консервативен подход към запасите с производствени стоки, който се разминава от този при останалите автомобилни производители.

В резултат на това, Hyundai успя да си договори и по-добри цени през миналата година от компании като Bosch и Continental, именно защото останалите в автомобилния сектор не купуваха толкова много.

Но даже и южнокореската компания не се движи винаги "срещу косъма" по отношение на политиките. "Подобно на другите компании в сектора, Hyundai също планира да намали производството в началото на годината заради коронавируса", каза един от хората, които пряко знаят за покупките на Hyundai.