Много млади хора се замислят за това, какви професии ще се търсят и ще бъдат по-добре платени в близкото бъдеще. Родителите също са загрижени по тази тема, искайки перспективна и високоплатена работа за своите деца.

Бюрото за трудова статистика на САЩ публикува своята оценка за развитието на заетостта в различни сектори. Експертите направиха прогнози по отношение заплащането и броят на работните места до 2026 година за редица специалности.

Ето 10 добре пратени и търсени професии за близките години.

Снимка 347829

Източник: iStock

Системен анализатор

Брой на новите работни места, които ще се появят до 2026 година -54 400. Средна годишна заплата в момента над $88 000. Изисквано образование - висше бакалавър.

Информационните технологии все по-широко и дълбоко навлизат в нашия живот. Без тях вече не може да функционира нито едно предприятие и бизнес. Затова системните анализатори, които осигуряват работата на всички системи, ще бъдат силно търсени на пазара на труда в следващите години.

Снимка 266805

Източник: iStock

Преки ръководители на работници в строителството и добивната индустрия

Очаквани нови работни места до 2026 година - 75 800, средна работна заплата за 2017 г. - $64 070. Изисква се висше инженерно образование.

Строителството на нови сгради и инфраструктурни обекти ще расте. Важната роля на добиващите отрасли няма да намалява. Затова за тези сфери ще са необходими управленски кадри със съответната квалификация.

Снимка 375834

Източник: iStock

Разработчици на системно програмно осигуряване

Брой нови работни места до 2026 година - 47 100. Средната годишна работна заплата в момента е около $107 000. Необходимо образование, висше, степен бакалавър.

Такива специалисти ще са все по-необходими във всички сфери на бизнеса

Снимка 412540

Източник: iStock

Физиотерапевти

До 2026 година ще се появят 67 100 нови работни места за тази професия. Работната заплата през 2017 г. е била $86 850 годишно. Изисквано образование висше медицинско.

Физиотерапевтът е лекар със специално образование, който възстановява или запазва нарушена двигателна или дееспособност на пациента.

Преподаватели на медицински специалности

Очаква се разкриването на 60 600 нови работни места за тази професия до 2026 година. Средната работна заплата в момента е около $100 000 годишно. Необходимо образование - висше със степен доктор или професор

Търсенето на медицински специалисти в САЩ непрекъснато расте, тъй като и заплащането на тази дейност е високо. Това определя и необходимостта от повече преподаватели, подготвящи лекари и хора с други подобни медицински професии.

Снимка 277643

Източник: iStock

Мениджър на информационни системи

Брой нови работни места, които ще се разкрият до 2026 година: 44 200. Средна работна заплата през последните две години - $140 000. 

Пазарът на нови технологии се развива бурно, съществуващите информационни продукти също се усъвършенстват и обновяват непрекъснато. За да се овладее, направлява и използва благоприятно за бизнеса този процес са необходими все повече съответни специалисти.

Снимка 285104

Източник: iStock

Специалисти и консултанти по предприемачество

Очаква се до 2026 година в тази сфера да са необходими 90 000 нови работни места. Сегашната средна работна заплата за тази професия е $70 000, изисква се висше образование, степен бакалавър.

Тази базова група включва разнообразни специалисти: по оформяне на патенти и заявки за изобретения, бизнес консултанти, по водене на домашно стопанство и връзки с обществеността.

Снимка 300573

Източник: pixabay.com

Мениджъри в областта на медицината и здравеопазването

Количество нови работни места, очаквани до 2026 година - 72 100. Средна работна заплата през 2017 година: $98 350, изисквано образование висше.

През последните две десетилетия в САЩ активно се развива частния медицински бизнес, който предполага необходимите специалисти, които да го управляват.

Снимка 314955

Източник: iStock

Пазарен анализатор и специалист по маркетинг

Прогнозата сочи появата на 138 300 нови работни места до 2026 година. Сегашната средна заплата на такива специалисти е малко над 63 000 долара., необходимото образование - висше, бакалавърска степен.

Това са квалифицирани специалисти, които правят аналитични изследвания и оценки, обобщават получената информация в дадената сфера на дейност. Прогнозират процесите и разработват програми за действие и развитие.

Снимка 326550

Източник: iStock

Мениджър анализатор

115 200 нови работни места за такива позиция, очаквани да се създадат в следващите 5-6 години. Средна годишна заплата през 2017 г. - $82 450. Необходимо е висше образоване, бакалавърска степен.

Анализаторът с функции на мениджър ще развива все по-широк спектър от дейности, което ще направи търсенето на такива специалисти голямо.