Срамежливите хора често са изложени на риск да бъдат тормозени или пренебрегвани в работната среда, независимо колко са талантливи и компетентни.

Но това не означава, че по-мълчаливите и сдържани служители трябва да бъдат превръщани в аудсайдери на работното място. Всъщност някои професии са идеални за по-стеснителните от нас. Те не са свързани с работа с други хора и не изискват развити социални умения.

Някои от тези работни позиции са със средна годишна заплата от над 75 000 долара.

Ето 24-те високоплатени професии, които не изискват ежедневни социални контакти:

Молекулярни и клетъчни биолози

Средна годишна заплата: 75 150 долара

Молекулярните и клетъчните биолози изследват природата и използването на областите на повърхността на Земята, откривайки връзки и тълкувайки взаимодействията на физичните и културни феномени.

Администратори на мрежи и компютърни системи

Средна годишна заплата: 77 810 долара

Администраторите на мрежи и компютърни системи инсталират, конфигурират и поддържат локалната мрежа на организацията, широкообхватната мрежа и интернет системи или част от от мрежова система.

Биохимици и биофизици

Средна годишна заплата: 82 150 долара

Биохимиците и биофизиците химичния състав или физичните принципи на живите клетки и организми, тяхната електрическа и механична енергия и свързаните с тях явления.

Инженери на горивни клетки

Средна годишна заплата: 83 590 долара

Инженерите на горивни клетки проектират, оценяват, модифицират или конструират компоненти или системи от горивни клетки с транспортнo, стационарнo или преносимo приложениe.

Уеб администратори

Средна годишна заплата: 85 240 долара

Уеб администраторите управляват проектирането, внедряването, разработването и поддръжката на уеб средата. Те извършват тестове и осигуряване на качеството на уеб сайтове и уеб приложения.

Биомедицински инженери

Средна годишна заплата: 86 220 долара

Биомедицинските инженери прилагат знания по инженерство, биология и биомеханични принципи за проектирането, разработването и оценката на биологични и здравни системи и продукти, като изкуствени органи и протези.

Архитекти на бази данни

Средна годишна заплата: 86 510 долара

Архитектите на бази данни съставят стратегии за корпоративни системи от бази данни и определят стандартите за операции, програмиране и сигурност.

Геолози, с изключение на хидролози и географи

Средна годишна заплата: 89 700 долара

Геолозите изучават състава, структурата и други физически аспекти на Земята. Те могат да използват геоложки, физически и математически познания в проучването на нефт, газ, минерали или подземни води; или при депониране и обезвреждане на отпадъци, рекултивация на земята или други екологични проблеми.

Изследователи на материали

Средна годишна заплата: 91 000 долара

Изследователите на материали изучават структурата и химичните свойства на различни естествени и синтетични или композитни материали, включително метали, сплави, каучук, керамика, полупроводници, полимери и стъкло.

Инженери по материалите

Средна годишна заплата: 91 310 долара

Инженерите по материалите оценяват материалите и разработват машини и процеси за производство на материали за употреба в продукти, които трябва да отговарят на спефицичен дизайн и спецификации за производителност. Те разработват и нови приложения на вече известни материали.

Морски архитекти

Средна годишна заплата: 93 350 долара

Морските архитекти проектират и контролират изграждането и ремонта на морски плавателни съдове и плаващи съоръжения като кораби, шлепове, влекачи, драги, подводници, торпеда, плувки и шамандури.

Морски инженери

Средна годишна заплата: 93 350 долара

Морските инженери проектират, разработват и поемат отговорност за инсталирането на корабни машини и свързаното с тях оборудване, включително задвижващи машини и захранващи системи.

Инженери по мехатроника

Средна заплата: 95 900 долара

Мехатроника изследва, проектира, разработва или тества автоматизация, интелигентни системи, интелигентни устройства или контрол на промишлените системи.

Инженери по наносистеми

Средна заплата: 95 900 долара

Инженерите по наносистеми проектират, разработват или контролират производството на материали, устройства или системи с уникален молекулен или макромолекулен състав, прилагайки принципите на наномащабната физика и електрическото, химическото или биологичното инженерство.

Актюери

Средна годишна заплата: 97 070 долара

Актюерите анализират статистически данни като смъртност, злополука, болест, инвалидност и пенсионни ставки и създават таблици с вероятности за прогнозиране на риска и задълженията за изплащане на бъдещи застрахователни премии.

Инженери на микросистеми

Средна годишна заплата: 97 300 долара

Инженерите на микросистеми изследват, проектират, разработват или тестват микроелектромеханични системи.

Инженери по фотоника

Средна годишна заплата: 97 300 долара

Инженерите по фотоника проектират технологии, специализирани в светлинната информация или светлинна енергия, като лазерна или оптична технология.

Разработчици на софтуерни приложения

Средна годишна заплата: 98 260 долара

Разработчиците на софтуер разработват, създават и модифицират софтуер за общи компютърни приложения или специализирани програми за комунални услуги.

Икономисти

Средна годишна заплата: 99 180 долара

Икономистите провеждат изследвания, подготвят доклади или формулират планове за справяне с икономическите проблеми, свързани с производството и разпространението на стоки и услуги или паричната и фискалната политика.

Астрономи

Средна годишна заплата: 104 100 долара

Астрономите наблюдават, изследват и разясняват астрономически явления, за да увеличат основните познания или да използват тази информация за решаване на практически проблеми.

Математици

Средна годишна заплата: 111 110 долара

Математиците провеждат изследвания в областта на фундаменталната математика или в прилагането на математически техники в науката, управлението и други области.

Физици

Средна годишна заплата: 111 580 долара

Физиците провеждат изследвания на физически явления, развиват теории въз основа на наблюдения и експерименти и разработват методи за прилагане на физичните закони и теории.

Инженери по компютърен хардуер

Средна годишна заплата: 111 730 долара

Инженерите по компютърен хардуер изследват, проектират, разработват или тестват компютри или компютърно оборудване за търговски, промишлени, военни или научни цели.

Специалисти по водните ресурси

Средна годишна заплата: 119 850 долара

Специалистите по водни ресурси проектират или изпълняват програми и стратегии, свързани с водните ресурси, като въпроси, свързани с доставките, качеството и регулаторните изисквания.