Средният размер на изплатената сума у нас по един болничен лист за общо заболяване е нараснал с 16% в рамките само на една година, съобщанат от Националния осигурителен институт (НОИ).

За първото шестмесечия на тази година тя е средно 348,78 лв., докато през първото шестмесечие на 2022 г. средната изплатена сума по един болничен лист на един служител или работник е била 300,34 лева.

Нарастване на годишна база има и при средното заплащане на 1 ден от болничния - с 8%, до 48,28 лева за първото шестмесечие.

От друга страна, наблюдава се сериозно намаление (със 17,5%) на годишна база на броя на болничните листове, по които има плащане от държавното обществено осигуряване (ДОО).

За шестмесечието на 2022 г. Националният осигурителен институт е изплатил обезщетения по 1,47 млн. броя такива документи, а тази година техният брой е малко над 1,2 млн. броя.

По-малко са и изплатените по болнични листове работни дни, които на годишна база спадат с 11,3% - до 8,76 млн. броя за настоящето полугодие.

Изплатените средства за парични обезщетения за общо заболяване за периода януари - юни са общо 423 млн. лв., което е намаление с 4,3% спрямо същия период на миналата година.

В кои от големите градове у нас има най-много "заможни" пенсионери

В кои от големите градове у нас има най-много "заможни" пенсионери

Средният размер на пенсиите при мъжете е по-висок от този при жените