Машините ще започнат да извършват все повече и повече задачи на работното ни място, но в крайна сметка се очаква броят на работните места заради тях да се увеличи, а не да намалее, показва доклад на Световния икономически форум.

Изследването сочи, че през следващите пет години изкуственият интелект ще повлияе положително и ще създаде нетно 58 милиона работни места по света. В рамките на следващите 60 месеца автоматизацията и изкуственият интелект ще "съкратят" 75 милиона работни места, но ще създадат и 133 милиона нови.

Наетите на новите работни места ще изпълняват качествено и количествено различни задачи, сочи още докладът, според който пълният работен ден и постоянната заетост в крайна сметка могат да изчезнат. Някои компании може да изберат да наемат временни работници, фрийлансъри и специалисти на договори, след като много от задачите ще бъдат автоматизирани.

Ще бъдат нужни и съвсем нови умения. Машините ще могат да изпълняват 42 процента от сегашните задачи, в сравнение с 29 процента сега.

Скорошен анализ на PwC също направи подобни прогнози. Според доклада изкуственият интелект ще повиши продуктивността и ще създаде по-добри продукти и услуги. И докато някои работни места ще бъдат съкратени или "фундаментално променени", нови работни места ще бъдат създадени и дългосрочният нетен ефект ще бъде положителен за икономиката.

Изкуственият интелект ще има ефект върху икономиката, сравним с парния двигател

Изкуственият интелект ще има ефект върху икономиката, сравним с парния двигател

До 2030 г. технологията ще допринесе още $13 трилиона, но може да доведе и до по-голямо неравенство