Сред дипломираните в областта на финансите у нас най-висока средна заплата могат да получат тези, завършили специалности, свързани с одита. Тази професия гарантира средно годишно възнаграждение от 11 802 евро или от над 23 000 лева. На месец те получават средно 983 евро или 1920 лева.

Това показва проучване на компанията за парични преводи MoneyTransfer, в което се разглежда кои са най-високо платените специалности във финансовия сектор в отделните европейски държави.

Според него това важи за одиторите освен у нас още в страни като Хърватия, Кипър, Финландия, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Полша и Словения. От тях средната заплата на тези в България е най-ниска.

От друга страна най-висока е тя за тези в Лихтенщайн - средно 78 774 евро или близо 153 800 лева на година. Това прави по 6564 евро или над 12 800 лева на месец. Спрямо средното възнаграждение в княжеството, то е на второ място в Европа, предлагащо най-висока заплата за финансисти. 

Учител със стартова заплата от $5800? Толкова получават в сектора в тази страна

Учител със стартова заплата от $5800? Толкова получават в сектора в тази страна

А за опитните преподаватели с над 15 години опит тази сума е още по-висока

Друг пример сред по-високо платените одитори е съседна Гърция. Там тези специалисти получават средно над 24 000 евро или близо 46 860 лева на година, което е около 2000 евро и над 3900 лева месечно.

Като цяло за континента най-добре платената професия за завършилите финансова специалност е финансов сътрудник. В Швейцария тези специалисти получават средно по 102 506 евро или близо 208 000 лева на година. На месец тези възнаграждения са по 8875 евро или над 17 320 лева.

На трето място е Люксембург, където инвестиционните анализатори могат да получават по почти 78 460 евро годишно или близо 6540 евро месечно. Следват финансовите анализатори в Дания и Норвегия, които имат средно годишно възнаграждение от над 70 000 евро годишно или повече от 5830 евро месечно.

Женева гласува за минимално възнаграждение на час от 23 швейцарски франка

Минимална месечна заплата от 6670 лева? Скоро този европейски град ще гарантира такава

Това ще бъде най-високото минимално възнаграждение в света

От друга страна Хърватия, България и Румъния са страните в Европа, в които средната заплата за финанситите е най-ниска. На последно място е Румъния, където възнаграждението на финансовите анализатори е 9360 евро или 780 евро месечно.

В изследването на MoneyTransfer включват данни за по 27 000 онлайн оферти за работа месечно от платформата за намиране на работа GlassDoor.

Снимка 500182