Не винаги е лесно да се каже дали сте добър шеф. Ето няколко признака, които да ви подсказват, че може би попадате в тази категория и сте лидер, който другите искат да следват.

Позитивен сте

Изследвания от 2015-та година сочат, че позитивните и щастливи хора са по-ефективни лидери.

Това е основно защото, благодарение на позитивното си отношение, те в много по-голяма степен вдъхновяват хората покрай тях.

Интересен е фактът, че според същото изследване, позитивният начин на мислене е много по-добър в прогнозирането на доброто лидерство, отколкото това да сте екстроверт. Традицонно екстровертността се свързва с лидерските качества.

Не се страхувате от промяна

Младите мениджъри, са смятани за по-ефективни от по-възрастните такива, според изследване направено сред 65 000 лидера от Zenger/Folkman.

Чудите се защо? Защото те в много по-голяма степен са склонни към промяна в сравнение с тези, които с години са изграждали навици.

Доста сте скучен

Макар терминът да е "емоционално зрял", на разбираем език това означава да сте си скучен. И все пак, това качество е полезно, за да ви смятат за добър и ефективен лидер. В допълнение хората ще се отнасят с много по-голямо уважение, ако влизате в тази не особено привлекателна категория.

Да са надарени с особено чувство за хумор, не е особено търсено качество при лидерите. Това намалява авторитета им, според проучванията.

Демонстрирате сътрудничество

Да сте отворени към проблемите на другите е друго качество на успешните лидери. Напълно противоположно - да действате неетично, само ви сваля от стълбицата на ефективните лидери.

Това подкопава сериозно авторитета, както на вас, така и на управляваната от вас организация.

Трудите се усърдно

Да се трудите усърдно към поставените си цели е най-критичният фактор, предричащ успеха ви като лидер. Редица изследвания доказват това. По този начин, до голяма степен, елиминирате късмета като фактор за вашия успех.

Показвате визия

Добрите лидери винаги знаят накъде са тръгнали. Те имат ясно поставени цели и се опитват да ги покажат на всички, с които работят и от които зависи в крайна сметка постигането им.

Разбира се, да се представи една визия и да бъде достигната тя, са две доста различни неща.

И все пак, всички трябва да са наясно, че имате "голям план", както и че правите всичко необходимо, за да го постигнете.

Уважавате хората с които работите

Изследване сред 20 000 служители по света сочи, че най-важното поведение на един лидер, за да се приема като успешен е уважението.

Служители, които се усещат уважавани са с 55% по-ангажирани в достигането на мисията на компанията, както 1.1 пъти е по-вероятно, те да останат в рамките на организацията.