Световният икономически форум представи своя доклад за растеж и развитие за 2017 година.

Документът съдържа основен поглед върху страните по света и доколко държавите могат да гарантират, че бизнесът и институциите им функционират възможно най-ефективно.

Критериите, по който страните са подредени включват стабилна правна система и конкурентоспособни институции, които подкрепят ефективно разпределение на ресурсите и равни възможности чрез предотвратяване на корупция, неправомерно високи бариери за навлизане на пазара и концентрация на наемите, дължащи се на регулаторния плен.

Ето го и списъка на държавите, представени от Business Insider, които са най-добри в борбата с корупцията (точките дават оценка от 1 до 7, като 7 е най-високото ниво) :

9. Дания - 5.27

8. Сингапур - 5.27

7. Швейцария - 5.32

6. Нова Зеландия - 5.32

5. Норвегия - 5.39

4. Финландия - 5.42

3. Швеция - 5.50

2. Япония - 5.57

1. Люксембург - 5.62