А1 и Пощенска банка завършиха внедряването на SAP S/4HANA, интегрирано решение от ново поколение за управление на вътрешните процеси в банката, което е важна крачка в пътя към дигиталната трансформация на финансовата институция. SAP ERP решението беше специално адаптирано от екипите на А1 за специфичните нужди на Пощенска банка и подпомага процесите по финансово управление - анализ и планиране, управление на собствени и наети имоти, управление на договори и доставки, изготвяне на инвестиционен и оперативен бюджет.

"В банковия сектор много ясно се виждат ползите от дигитализацията. Радвам се, че А1 е технологичен партньор на Пощенска банка по пътя към дигиталната трансформация. Разнообразният опит на експертите на А1 и стратегическото ни сътрудничество със SAP България, ни поставят в отлична позиция, с която успяхме да допринесем за това Пощенска банка да оптимизира своите бизнес процеси, така че да продължи да повишава ефикасността си, да повишава качеството и да улеснява работата на служителите си. Всичко това е от ключово значение за усъвършенстването на клиентското изживяване, към което и Пощенска банка, и А1 се стремим," заяви Младен Маркоски, главен директор "Финанси" и член на УС на А1 България.

"За Пощенска банка пътят на иновациите и дигитализацията е утвърден стратегически избор. Искахме да въведем технология, която да ни позволи да взимаме по-бързи решения и да подобряваме непрекъснато клиентското изживяване, докато отговаряме на всички правни и регулаторни изисквания. Затова за нас беше важно да работим с технологичен партньор като А1, който не само разполага с ИТ и финансова експертиза, квалифицирани екипи, но и вярва в дигитализацията също като нас. Доволен съм от постигнатите значими резултати още в първия месец след внедряването на ERP системата и съм сигурен, че ползите за нашите клиенти и служители ще продължават да са все така осезаеми", коментира Димитър Шумаров, изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на Пощенска банка.

С технологичната подкрепа на А1 по внедряване на ERP решението SAP S/4HANA мениджърите в Пощенска банка имат възможност да виждат тенденции в реално време чрез сравняване на резултатите по различни сечения. Това допринася за подобрено финансово управление, отчетност и съпоставимост на резултатите. Въвеждането на иновативната система осигурява бърз и лесен достъп до информация, което от една страна ускорява взимането на бизнес решения, а от друга - подобрява клиентското изживяване.

Внедряването на SAP S/4 HANA в Пощенска банка допринася за по-голяма гъвкавост и адаптивност при организационни промени, и оптимизация на информационния поток чрез еднократно обработване на документи. Интеграцията, направена от екипите на А1, води също и до по-добро структуриране на отчетите и прозрачност по отношение на външни регулаторни и контролни организации. Същевременно се поддържа високо ниво на сигурност на информацията, което е от изключителна важност за всяка организация, оперираща в сферата на финансите. Като част от проекта са въведени също и стандарти за интегриране на външни приложения и процеси, както и механизми за развитие и усъвършенстването им.

Екипът, работил по интеграцията, включваше над 20 ИТ и финансови експерти от А1, включително представители на SAP Компетентния център на А1. Те работиха в сътрудничество с колегите си от направления "Финанси", "Централни операции" и "Информационни технологии" на Пощенска банка.

А1 е стратегически партньор на SAP България, благодарение на което може да предоставя на своите бизнес клиенти ERP решения както за сектора на малките и средни компании - SAP Business One, така и за големи корпорации - SAP S/4HANA. Компанията развива своя SAP Компетентен център от повече от 15 години и вече разполага с над 30 експерти с разнообразни компетенции в сферата на консултирането, внедряването и поддържането на SAP ERP системи.