През изминалата 2019 г. Чайкафарма (BSE: 7TH) утвърди своята водеща позиция чрез успешното развитие на редица научни проекти, в основата на които стои напредналата научноизследователска работа по разработка и внедряване на иновативни комбинирани лекарствени продукти, някои от които не са прилагани до момента в световната медицинска практика. Проведени са редица успешни лабораторни проучвания и клинични изпитвания с широко международно участие в тясно сътрудничество с европейски и американски научни дружества, предимно в областта на кардиологията, ендокринологичните заболявания и неврологията.

Чрез уникалното комбиниране на отделни, вече известни, молекули в PolyPill се постига ефект изцяло в полза на пациентите, чиято добавена стойност включва по-добри терапевтични резултати, по-висок комфорт на живот и по-висока ефективност на разходите. Комбинираните лекарства са атрактивни с възможността за оптимизиран прием на няколко медикамента в една таблетка или капсула. Чайкафарма следва стратегията на върховна грижа за пациента преди всичко. Очевидно спазва принципите на корпоративна отговорност към обществото и постоянното иновативно развитие и така навлиза на чужди пазари с основен фокус към европейските страни.

В условията на отрицателни или нищожни лихви по депозитите в много европейски страни и нарастващия натиск върху пенсионните фондове за увеличаване на доходността, дългосрочните инвестиции в Чайкафарма (BSE: 7TH) се оказаха много далновидни за редица инвеститори. Тази тенденция естествено ще продължи със засилването на пазарните позиции извън България.

Чайкафарма започна сериозна консолидация на ресурсите, за да пренесе успешния си бизнес модел извън нашите граници. До момента са регистрирани над 10 лекарствени продукта в седем страни членки на ЕС. Пазарното навлизане започна много оптимистично.

Предвид огромните пазарни възможности и светлите перспективи за модерното портфолио на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД през 2019 г. стартира проектирането и изграждането на нов трети производствен комплекс за таблетни форми, капсули и стерилни течни лекарствени форми, предназначен да снабдява основно пазарите в ЕС. Новият комплекс ще разполага с роботизирано и автоматизирано оборудване и с последно поколение платформа за управление на процесите с изкуствен интелект, включително модерен склад за съхранение на готовите за експедиция лекарствени форми.

По-широкото навлизане в областта на разработката и производството на онкологични лекарства се подкрепя и с друг (революционен) проект през 2020 г. - планираната инвестиция в NGS (next generation sequencing) лаборатория, която ще позволи обстойно изследване на човешкия геном и установяване на определени мутации, които могат да бъдат свързвани с конкретни онкологични заболявания. Това ще даде възможност за избор на най-подходящата и ефикасна персонализирана таргетна терапия (персонални лекарства).

По този начин многократно се повишава възможността за положителен терапевтичен отговор и се ограничават голяма част от страничните ефекти при традиционните подходи в онкологичното лечение. В следствие на такъв тип персонализирана терапия, базирана на NGS изследвания, вероятността за рецидив на заболяването е значително по-малка. Високотехнологичната лаборатория ще бъде единствена по рода си на Балканския полуостров и ще осигури на пациентите в региона (на изток от Мюнхен) достъп до здравни технологии, налични само в някои страни от Западна Европа и САЩ.

Чайкафарма, днес, е сред най-големите компании на Българската Фондова Борса - с пазарна капитализация от 895 млн. лева към края на 2019 г. - заслужено доверие на стотиците инвеститори и с мащабни перспективи.