В началото на февруари 2020 г. беше подписана нова клубна сделка с участието на Експресбанк - в синдикат с УниКредит Булбанк. Експресбанк, която вече е част от банкова Група ОТП - регионален лидер на пазара в Централна и Югоизточна Европа, повиши финансовата си подкрепа за две фирми, занимаващи се с производство на фотоволтаична електроенергия.

Компаниите са обща собственост на корейския енергиен гигант KOEN и на производителя на панели и инвеститор в соларни паркове SDN. В продължение на партньорството си от 2017 г., на официална церемония двете банки подписаха документация за отпускане на допълнителни 9 млн. евро., като участието на Експресбанк е пропорционално на дела на институцията от първоначалното финансиране.

"АСМ-БГ Инвестиции" и "РЕС Технолъджи" вече са изградили два фотоволтаични парка - в с. Самоводене (20.14 МВт) и гр. Златарица (21,48 МВт), а целта на новоподписаната сделка е осигуряване на средства за допълнителни инвестиции на собствениците.

От страна на Експресбанк сделката подписаха Доротея Николова, главен изпълнителен директор и Момчил Момчилов, член на Управителния съвет на Експресбанк. От страна на компаниите и собствениците присъства изпълнителният вицепрезидент на KOEN Юнг Чин Бае и изпълнителният директор на SDN Джонкю Хан.

"Радвам се, че Експресбанк е част от сделка, която е фокусирана върху алтернативно енергийно производство. Като банка, която развива бизнеса си устойчиво, ние се надяваме да насърчим подкрепата на компании за проекти, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници, които не само допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове, но и са част от стратегията за справяне с климатичните промени", заяви Доротея Николова при подписването.