Газовата връзка между Гърция и България, ще започне работа през септември-октомври тази година. Това каза при посещението си на мястото на строителството Теодора Георгиева, изпълнителен директор на съвместното дружество ICGB, в което с равни дялове участва българската държава през Българския енергиен холдинг (БЕХ) и гръцко-италиански акционер.

Към края на месец юни проектът е завършен на 98%. Линейната част е изпълнена изцяло, всички тръби са заварени, положени, зарити и хидротествани. Успешното приключване на хидравличните изпитания гарантира, че съоръжението отговаря на всички стандарти за бранша и е качествено изградено, посочи Теодора Георгиева, цитирана от БТА.

Продължават довършителни дейности по изграждане на наземните съоръжения - двете газоизмервателни станции при град Стара Загора и град Комотини. Станцията на българска територия е завършена на 100% и е с изпълнени пневматични тестове. Вече е запълнена станцията и газопроводът с газ в посока Стара Загора - Комотини, след което ще бъдат извършени функционалните тестове на измервателните линии, обясни Теодора Георгиева. По думите й, това ще бъде най-високотехнологичният газопровод в рамките на страната, тъй като интерконекторът ще се управлява изцяло автоматично.

Проектният капацитет на българо-гръцкия газов интерконектор е 3 млрд. куб. метра природен газ годишно. 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Регулаторният орган за енергия на Гърция (RAE) приеха Окончателно съвместно Решение за сертифициране на ICGB като независим преносен оператор на преносна система за природен газ - междусистемна газова връзка Гърция - България (IGB) съобщиха от КЕВР.

 Ще потече ли скоро газ по интерконектора с Гърция?

Ще потече ли скоро газ по интерконектора с Гърция?

Българо-гръцката връзка от Комотини до Стара Загора е завършена на 91%