Химимпорт предлага да разпредели брутен дивидент от 0,045 лв. за една обикновена акция от печалбата си за 2015 г., става ясно от материалите към поканата за общото събрание на акционерите, публикувана чрез борсата, предаде Инвестор.БГ.

През тази година дружеството отбелязва 10 години от листването си на Българска фондова борса. Компанията обяви още, че по повод 10-годишнината си като публично дружество, Химимпорт ще промени политиката си по отношение на дивидента. Холдингът се листна през 2006 г. и набра 44,33 млн. лв., с което първичното публично предлагане остава четвъртото най-голямо в историята на БФБ.

В поканата за събранието, което ще се проведе на 27 юли, се предлага още да бъде изплатен 0,1998 лв. гарантиран дивидент по привилегированите акции, които в края на днешния ден престават да съществуват.

Акционерната книга ще удостовери притежателите на привилегировани акции към дата на конверсията на привилегированите акции в обикновени и по нея ще се плаща гарантираният дивидент за 2015 г. Същата ще послужи и през 2017 г. за изплащане на дължимия дивидент за периода 1 януари-15 юни 2016 г., допълват от дружеството.

Притежателите на привилегировани акции ще получат и дивидента, който ще бъде платен на обикновените акции, както е по закон.

Новината предизвика силен оптимизъм сред инвеститорите на Българска фондова борса (БФБ). Новините за дивидентите от Химимпорт АД предизвикаха огромен интерес и доведоха до голямо поскъпване на акциите на компании около холдинга.

На фона на предложения брутен дивидент от 0,045 лв. по обикновените акции и изплащането на гарантирания дивидент по привилегированите книжа Химимпорт доведе до ръст на SOFIX - индекса на 15-те най-ликвидни компании, от които е чaст, от 1,82% до 454,02 пункта по данни на Инвестор.

Новините около Химимпорт доведоха до ръст на сделките, оборотите и цените на акциите на дружества около холдинга - Зърнени храни България АД, ТБ Централна кооперативна банка АД, Проучване и добив на нефт и газ АД.

Зърнени храни България АД е второ по ценови ръст в днишната сесия с 13,3% до 0,34 лв. за акция и трето по брой сключени трансакции с 21 броя след ЦКБ. ЦКБ е с 54 трансакции и е трета по поскъпване на ценните книги - с 5,9% до 1,026 лв.

На второ място по изтъргуван обем след Формопласт е Проучване и добив на нефт и газ АД със 163,6 хил. лв. и 2,9% ценови ръст до 8,75 лв. за акция.