Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) потвърди глоба от 87 277 лева за "Мобилтел" ЕАД в ролята му на правоприемник на "Близу Медиа енд Броудбенд" ЕАД заради заблуждаващи рекламни послания.

КЗК вече постанови веднъж глоба, но решението бе обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС) и върнат за преразглеждане. Размерът на санкцията е 0,1% от нетните приходи от продажби на дружеството за 2016 г. Решението подлежи на обжалване.

Казусът започва в края на 2012 г., когато "Близу" предлага пакетна услуга - телевизия и интернет, заедно с бонус пакет "HD Супер спорт" с пет спортни и две други програми с промоционална цена за срока на договора, който може да 12 или 18 месеца. По-малко от шест месеца по-късно обаче повечето канали от промоционалния пакет са спрени. И приблизително по същото време "Близу" започват да предлагат нов пакет канали "HD Селект" с въпросните спортни канали и срещу допълнително заплащане.

Факт: "Телеком Аустриа" купи "Близу" за 120 млн. евро

Факт: "Телеком Аустриа" купи "Близу" за 120 млн. евро

Концентрацията на този пазар ще роди ли по-добри услуги...