Компаниите с устойчив бизнес модел все повече попадат и ще бъдат във фокуса на потребителите. На фона на все по-популярните зелени политики в последно време, много корпорации в световен мащаб, а и не само, въвеждат планове за постигане на по-устойчив бизнес. Търговските центрове например постоянно търсят начини как да отговорят на променените и завишени потребителски очаквания. В унисон със световните тенденции моловете също оформят своите политики за намаляване отпечатъка си върху околната среда.

Но как се управлява един търговски център и как може да се намали въздействието му върху околната среда? Това е един ключов въпрос.

Сред практиките в световен мащаб това би могло да стане със спестяване на електричество, рециклиране на пластмасови и органични отпадъци, повече зелени зони други.

Един от ярките примери в Европа е търговският център Les Terrasses du Port в Марсилия, който рециклира 74% от отпадъците чрез стриктно сортиране на място и рециклиране по сектори (пластмаса, органични отпадъци, хартия и др.).

В Сингапур пък е построен един от първите молове с мисъл за екологичните принципи. Той (City Square Mall) спестява електричество, като позволява на естествената слънчева светлина да преминава през стъкления му покрив - това оптимизира използването на дневното осветление, а освен това се използва и LED осветление. Бижуто в короната му е градски парк от 4 555 квадратни м. който се намира в търговския комплекс. Паркът е оборудван със зелен покрив, който използва слънчевата енергия, събира дъждовна вода.

Някои от наемателите също са поели екологични инициативи, като използват биоразградими найлонови торбички, енергийно ефективни хладилници и други.

Добрата новина е, че и в България могат да бъдат дадени подобни примери. По пътя за постигане на целите си за устойчив бизнес Сердика Център използва LED осветление и подобрява BMS системата на търговския център. По този начин той успява да спести толкова електроенергия, колкото е нужна на 1000 четиричленни домакинства за цяла година.

Търговският център, като част от фонда за инвестиции в недвижими имоти и най-голям собственик на подобни центрове в Централна и Югоизточна Европа NEPI Rockcastle, се стреми да постига високи стандарти на устойчивост с мисъл за обществото и заобикалящата ни среда.

Освен подкрепата за множество местни и глобални каузи, и подобренията в сградата, търговският център инвестира в технологии, щадящи околната среда и създава инициативата Nature of Gratitude. Кампанията мотивира потребителите да следват по-екологично съобразен начин на живот.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Разделно събиране на отпадъци за грижа към природата

Инициативата Nature of Gratitude стартира през изминалата година. С послание "Благодаря ти" и под знака на #responsiblytogether Сердика Център кани всички да се присъединят в каузата за по-устойчив начин на живот. Неслучайно основните говорители на кампанията са Градът, Гората и Водата.

Точно както някои търговски центрове в световен мащаб следват стриктни политики за разделно събиране и рециклиране на отпадъците, и тук основен фокус на кампанията Nature of Gratitude е разделно събиране на отпадъци, обработка на хранителните отпадъци, спестяването на енергия и вода. На територията на столичния мол са поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци. Ръчното им селектиране помага за по-прецизното рециклиране в следващия етап. Дори на пръв поглед усилието да изглежда съвсем минимално, именно тези малки стъпки сглобяват общата картина. Само благодарение на разделното събиране на боклук и ръчното му селектиране, над 180 тона пластмаса, хартия и стъкло за 2021 г. няма да отидат на депата за отпадъци.

Снимка 571990

В търговския център ще заработи и машина за компостиране на хранителни отпадъци. Идеята е тя да преработва органичните остатъци от заведенията за хранене, което ще намали хранителните отпадъци, често попадащи на градските сметища. Още една полза от това е, че произведеният от машината компост ще се използва за облагородяване на зелени площи.

Пластмасата - един от големите врагове

Вече е пределно ясно за всички, че един от най-големите проблеми със замърсяването в световен мащаб се дължи на пластмасата. Това е и най-често срещаният отпадък в океаните. Някои изследвания вече показват, че замърсяването с пластмаса влияе на качеството на морската сол и не само. Знаем, че пластмасата е трудно разградима и оказва цялостно негативно влияние върху планетата ни.

Една от кампаниите с благотворителна цел у нас е "Капачки за бъдеще". Тя цели събирането на пластмасови капачки, а със събраните средства от рециклирането им се подкрепят различни благородни каузи. Сердика Център също подкрепя инициативата чрез създаване на постоянен пункт с възможност за събиране на капачки на територията си. Само за последната календарна година са събрани близо 1 тон капачки. Скоро ще бъде поставена и преса за кенчета, с чието рециклиране ще се допринесе още повече за кампанията през 2022 година.

Снимка 571991

Ако един от големите проблеми на планетата е замърсяването с пластмасови отпадъци, то не по-маловажно е процесът на обезлесяване, който е факт по целия свят. Последствията от него оказват влияние върху климата, концентрацията на въглероден диоксид и качеството ни на живот. Важно е да бъдем отговорни и да обърнем процеса. И у нас експерти са на мнение, че са нужни спешни мерки за повишаване устойчивостта на горите ни.

Само през 2021 година, съвместно с Гората.бг, търговският център раздава 18 хиляди фиданки, за да помогне за постигането на целта да се засадят 1 милион дръвчета. През 2022 година Сердика Център раздаде над 20 000 дръвчета в края на март в кампанията на Гората.бг. Тази година предстоят още кампании, като новата цел е още по-голяма, а именно да се засадят 2 милиона дръвчета.

По-чист въздух

Заплаха номер едно за околната среда в Европа и по света е замърсяването на въздуха от производството на енергия, транспорт, промишленост, както и от домакинствата. Проблемът е особено болезнен в столицата ни.

Снимка 571992

Основна цел на фондацията "Въздух за здраве" е справяне с последиците от мръсния въздух. Чрез изработка и поставяне на интерактивен макет на София, оборудван с електронни компоненти и софтуер, който показва степента на замърсяване на въздуха в четири района на София в реално време, се цели по-добра информираност на тема "въздух". Освен това се организират редица уъркшопове, които да покажат приноса на всеки човек към по-чист въздух. Сердика Център застава и зад тази фондация.

За NEPI Rockcastle

NEPI Rockcastle е най-големият собственик на търговски центрове в Централна и Югоизточна Европа. С над 54 обекта в 9 държави, групата силно вярва в социално-корпоративната отговорност и постигането на най-висок стандарт на живот. Поставянето на високи цели в тази посока са основна движеща сила в стратегическото планиране на всички търговските центрове, където се търсят както локални, така и глобални партньорства за по-доброто им реализиране.