Комисията за финансов надзор (КФН) не издаде забрана за новото търгово предложение към миноритарните акционери в производителя на целулоза "Свилоза". Решението е било взето на заседание вчера.

Красимир Дачев, председател на Съвета на директорите на дружеството, притежава пряко чрез контролираното от него "А.Р.У.С Холдинг" и непряко чрез споразумение с KBD AS 29 615 874 акции от "Свилоза".

Обект на търговото предложение са останалите 2 139 070 акции, или 6,74 процента от капитала. Предложената цена за една акция е 5,50 лева.

Първоначалното търгово предложение от страната на "А.Р.У.С Холдинг" бе подадено на 12 октомври при цена на акция от 4,70 лева. Последва временна забрана от страна на Комисията за финансов надзор заради проблемни моменти в самото предложение. Ниската предложена цена пък разбунтува миноритарните акционери.

В крайна сметка "А.Р.У.С" предложи нова цена от 5,50 лева, последвана от остро отворено писмо, в което се твърди, че "няколко (повечето засега анонимни) участници на борсовия пазар, опитаха да подложат Комисията за финансов надзор на организиран натиск да поиска - според нас прекомерно и дори абсурдно - повишаване на оферираната цена".

Непреодолян проблем се оказа публикуването на търговото предложение в неговата цялост само в административната сградата на "Свилоза" в Свищов, а не и в интернет. Подобен бе случаят и с първото, но в крайна сметка то достигна интернет пространството, благодарение на един от акционерите.

Според последния отчет на дружеството то има продажби за 115,4 милиона лева и нетна печалба от 29,67 млн. лв.

Днес акциите на компанията се търгуват срещу 5,40 лева за брой.