Работите в някоя фирма от 1, 5 или 10 години. Свикнали сте с изискванията и реда там, познавате добре колегите си, но вярвате ли напълно на работодателя си?яао

Оказва се, че Мексико е държавата, в която служителите имат най-голямо доверие на компанията, в която са наети. Почти 90 на сто от тях вярват напълно на корпорациите.

От друга страна най-недоверчиви се оказват японците, като едва 40 на сто от тях не се съмняват във фирмата, в която работят. Това показва докладът за 2016 г. на неправителствената организация Edelman. В него са разгледани общо 28 държави, като на база на данните от тях се отчита т.нар. барометър за доверие.

Графика на онлайн порталът за статистически изследвания Statista, направена на база на изследването, показва, че на второ място след Мексико е Индия. Там 83 на сто от служителите имат доверие на своята фирма. Малко по-малко или 79 на сто е делът на тези хора в Китай.

От друга страна едни от най-недоверчивите след японците са французите, руснаците, шведите и австралийците.

Документът показва още, че с бавното възстановяване на световната икономика от глобалната криза се е покачило и доверието във властта, в бизнеса, в неправителствените организации и в медиите.

Данните показват, че най-голямо доверие хората имат в неправителствените организации. От друга страна най-малко вярват на правителствата и на медиите.

Снимка 226281

Източник: Statista