Възнамерявате да си купите имот, автомобил или друга по-значителна по размер покупка? Много е вероятно за нея да ползвате ипотечен или потребителски кредит. За да Ви бъдат отпуснати такива обаче, ще преминете през щателна проверка от страна на банката, към която се обърнете.

Ето някои от нещата, които ще предопределят дали ще получите одобрение.

Какви са задълженията Ви?

Едно от най-важните неща, за да получите "Да" от банката си, е до колко сте задлъжнял. Вече не веднъж сме коментирали, че преди да прибегнете към искане за ипотечен кредит е добре да сте разчистили останалите си задължения, като потребителски кредити, кредитни карти, стоки на изплащане и др.

Причината - банката ще разглежда съотношението дълг-доход, което е един от най-критичните фактори, за да ви отпусне кредит.

Банките имат вътрешни стандарти относно това, какъв процент от месечния ви доход е максимално допустими за това съотношение, с включване на месечната вноска по ипотечен кредит. За да се класирате обаче, общата сума на задълженията ви, е добре да не надхвърля 40% от месечния ви доход.

Ако не отговаряте на това съотношение, защото дохода ви "се яде" от други вноски по кредити, много е вероятно кредита да бъде отказан.

Възможно е да намерите решение, като се договорите с финансовата институция да "консолидира кредитите Ви", в едно задължение, което плащате само към избраната за ипотечен кредит банка.

Работната Ви история

Със сигурност банката ще провери работната ви история. Финансовите институции предпочитат да отпускат ипотечни кредити на кандидати, които са поне от две години на последната си месторабота. Те вярват, че хората задържали се на работа повече от една година е много по-вероятно да плащат вноските по кредитите си навреме.

Има разбира се и изключения от това правило. Например ако сте били преназначен на друга позиция, но при същия работодател, това че сте от шест месеца на новата си позиция няма да е съществен проблем.

Ако сте сменили индустрията през последните две години, това може да предизвика известни опасения. Сам по себе си обаче, това не е единствения определящ фактор, дали ще ви отпуснат средствата.

Спестяванията и самоучастието

Често банките могат да разгледат и с какви спестявания разполагате, ако те са при тях. С по-големи шансове за получаване на кредит, са хората с по-големи спестявания.

В допълнение сериозен фактор за това дали ще получите средствата е и процентът на самоучастието ви, ако се касае за ипотечен кредит за покупка на недвижим имот. Това е размерът на сделката за закупуване на имота, който ще финансирате със собствени средства.

Предвид на факта, че имотът е ипотекиран, колкото по-голямо е самоучастието ви, толкова по-спокойна става банката, че ще си плащате задълженията.

Други доходи

Различните банки имат различна политика по отношение на признаването на други допълнителни доходи, извън рамките на трудовите правоотношения. Ако имате доходи от граждански договори например, важна за банката е стабилността и размера на тези доходи. Ако те са постоянни, тоест получавали сте ги всеки месец, за един по-продължителен период от време, то би следвало да нямате проблеми за тяхното признаване.

Кредитната Ви история

От голяма важност за банките е и кредитната Ви история. Достъпът им до единния кредитен регистър, Ви прави отворена книга за тях, по отношение на вашата платежоспособност е регулярност в плащанията на задълженията Ви.

Ключов момент за одобряване на кредита е кредитната ви история, която може да бъде проследена за последните 5 години. Ако сте допускали просрочия през този период, това може да стане пречка при кандидатстване за кредит, особено ако това се е случвало за няколко последователни периода. Пристъпвайки към теглене на кредит, е добре да се уверите, че сте погасили дължимите си и висящи задължения.

Друг критичен момент е свързан с плащането на осигуровките ви, което трябва да е регулярно всеки месец. Ако има системно забавяне на плащането им, това може да се окаже проблем за разрешаването на кредита ви, или да доведе до повишаването на лихвения му процент.