Лихвите по кредити в България продължават да падат, а самите кредити устойчиво нарастват, показват последните данни на Българската народна банка (БНБ).

През юли 2018 г. средният лихвен процент по кредитите на бизнеса до 1 млн. евро, изтеглени в левове, се понижава на годишна база с 0.51 процентни пункта до 3.80%, а по тези в евро - с 0.15 п.п. до 3.16%.

Експерт: Лихвите по жилищните кредити ще тръгнат нагоре в следващите 2 години

Експерт: Лихвите по жилищните кредити ще тръгнат нагоре в следващите 2 години

Той обаче ще е плавен

Средната лихва по кредитите на фирмите за над 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.04 п.п. до 3.88%, а по тези в евро спада с 0.50 п.п. до 3.40% за година.

Подобна тенденция се забелязва и при жилищните кредити. При заемите, изтеглени в левове, средната лихва през юли спада с 0.48 п.п. до 3.38% на годишна база, а по тези в евро - с 0.57 п.п. до 3.72%. Лихвите по заемите за жилище се понижават и спрямо предходния месец - с 0.03 пр.п. в лева и с 0.06 пр.п. в евро.

Лихвите по потребителските заеми растат, при ипотечните - спадат

Лихвите по потребителските заеми растат, при ипотечните - спадат

Средните лихви по депозитите продължават да намаляват

Годишният процент на разходите (ГПР) при жилищните кредити също намалява през последните 12 месеца. При кредитите в лева той се свива с 0.36 п.п. до 3.92%, а при тези в евро - с 0.67 п.п. до 4.06%.

Вероятно поради все по-благоприятните условия, кредитите се увеличават. В края на юли 2018 г. кредитите на частния сектор нарастват с 576 млн. лева на месечна база, достигайки 56.162 млрд. лв. Растежът им на годишна база е 7.1% - с 0.4% повече от този през юни 2018 г.

Банковият сектор има добри новини за хората с кредити и лоши за тези с депозити

Банковият сектор има добри новини за хората с кредити и лоши за тези с депозити

И през 2018 година лихвите ще останат много ниски, прогнозират експерти

Кредитите за нефинансови предприятия се повишават с 3.4% на годишна база през юли 2018 г. и в края на месеца достигат 32.357 млрд. лв. Заемите на домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинствата, са общо 21.153 млрд. лв.

Спрямо същия месец на 2017 г. те се увеличават с 10% (при 9.2% годишно повишение през юни 2018 г.). В края на юли 2018 г. жилищните кредити са в размер на 10.038 млрд. лв. и нарастват за година с 9.2% (при 9% годишно увеличение през юни 2018 г.), което говори за продължаващо раздвижване на имотния сектор.

Ипотечните кредити с най-ниска лихва към средата на 2018

6-те най-изгодни ипотечни кредити на банковия пазар в момента

Има вече оферти с под 3% надбавка

Потребителските кредити възлизат на 8.794 млрд. лв. и се увеличават с 15% на годишна база (годишното повишение се запазва спрямо юни 2018 г.).

Най-голям е растежът при кредитите, отпуснати на финансови предприятия. През юли 2018 г. те се увеличават с 35.9% на годишна база, като общият им размер достига 2.651 млрд. лв. Същите кредити нарастват и с 4.8% на месечна база.