На фона на нарасналата активност на имотния пазар от началото на 2018 година ипотечното кредитиране расте с бързи темпове, стимулирано от по-ниските лихви, предлагани от банките.

Според последната статистика на Българската народна банка (БНБ) към края на май те са се увеличили с 9,8% на годишна база до общо 9,830 милиарда лева. За изминалата 2017 година ръстът на заемите за ново жилище е 47%, което показва осезаемо раздвижване на имотния сектор.

Кои обаче са най-изгодните предложения за ипотечни кредити в момента?

От Money.bg решихме да разгледаме офертите за жилищни кредити на отделните банки и да подберем шестте най-изгодни от тях, които се предлагат на пазара в момента, като за целта използвахме данни от сайта Moitepari.bg.

За целта е взета стойност на примерно жилище от 160 000 лева и размер на кредита, равняващ се на 80% от тази стойност, което е 128 000 лева. Избраният период за изплащане на заема е 20 години. Минималната месечна вноска е 696 лева, а максималният - 748 лева.

При такива условия на кредитирането най-изгодна се оказва офертата на "Централна кооперативна банка" (ЦКБ), като в края на периода общата изплатена сума по кредита е 169 427 лева при лихва от 2,90% и годишен процент на разходите (ГПР) от 2,98%.

Условията на банката по този продукт е работната заплата на кредитополучателя да се превежда в сметка към ЦКБ и той да има максимален осигурителен доход.

Второто най-изгодно предложение е на "ПроКредит Банк" с обща изплатена сума по заема от 169 427 лева. Предлаганата по него лихва е 2,90% с ГПР от 2,98%, а условията към клиента е същата - превод на трудово възнаграждение с максимален осигурителен доход.

На трето място е офертата на "Първа инвестиционна банка" с лихва от 3% и 3,43% ГПР. При нея общо върнатата сума в края на периода е 176 055 лева при фиксирана лихва за първата година. Изискването към кредитополучателя е да има кредитна карта към банката и превод на работна заплата в сметка към нея.

178 363 лева ще бъдат изплатени по заем със същите условия към "Токуда Банк" с 3,40% лихва и 3,57% ГПР, а 179 842 лева е общата сума при избор на кредит от "Алианц Банк" с 3,50% лихва и 3,68% ГПР. Последната обаче има условия за дебитна и кредитна карта към клиента, интернет банкиране и превод на работна заплата.

Шестата най-изгодна оферта е на "Пиреос Банк". При нея лихвата и ГПР са съответно 2,95% и 3,79%, а общата сума е 180 705 лева. Изискването към кредитополучателя е заплатата му да се превежда в сметка към финансовата институция.

Банка Обща сума за връщане ГПР (%) Лихва (%)
ЦКБ 169 427 2,98% 2,90%
ПроКредит Банк 170 895 3,10% 2,75%
Fibank 176 055 3,43% 3%
Токуда 178 363 3,57% 3,49%
Алианц България 179 842 3,68% 3,50%
Пиреос Банк 180 705 3,79% 2,95%