Жилищните и потребителските кредити на българския пазар записаха най-силното си начало на годината от 2009 година насам. Те са отчели най-сериозния си растеж през януари 2019 година в сравнение с последното десетилетие, сочат данните на Българската народна банка (БНБ).

За първия месец на годината жилищните заеми са нараснали с 11,1%. За сравнение през януари 2018 година растежът им е в рамките на 8,2 на сто. Към края на първия месец на годината кредитите за ново жилище възлизат на общо 10,565 милиарда лева при равнище от 9,506 милиарда лева година по-рано.

Растежът на тази категория заеми не е надхвърлял 10 на сто скоро, а за последно е над тази граница през януари 2009 година. Тогава той достига 35,1% на годишна база, сочи справка в изчисленията на БНБ.

Само година по-късно ръстът е от едва 8,6 на сто, а между януари 2014 и януари 2016 година жилищното кредитиране се свива. То излиза отново на положителна територия през 2017 година, когато се повишава с 1,8 на сто.

Годишно изменение в % към януари месец между 2009 и 2019 година

Годишно изменение в % към януари месец между 2009 и 2019 година

В началото на тази година още по-бърз растеж отчита потребителското кредитиране.

Данните на БНБ сочат, че в края на януари 2019 година увеличението в тази категория е от 17,6% на годишна база до общо 9,142 милиарда лева. Към края на декември 2018 година потребителските кредити се увеличават със 17,7% при ниво от 5,8% за година по-рано.

За същия период през последното десетилетие потребителското кредитиране има пет години на отрицателна територия. Най-голям спад на годишна база то отчита през януари 2016 година, когато е на равнище от минус 3 на сто.

От друга страна през януари 2009 година то расте с 21,1%, а година по-късно - с 6,6 на сто. През 2011 година потребителските заеми започват да се свиват. Стабилно на положителна територия излизат отново през януари 2017 година, като тогава на годишна база се увеличават с 2,8 на сто.

Годишно изменение в % към януари месец между 2009 и 2019 година

Годишно изменение в % към януари месец между 2009 и 2019 година

Що се отнася до депозитите на домакинствата, през януари месец те са нараснали с 8,5 на сто при ръст от 7,7 на сто в края на декември. Общият им размер надхвърля 51,647 милиарда лева.