Арбитражният съд в Стокхолм нареди на финландската енергийна компания Gasum да плати на "Газпром експорт" повече от 300 милиона евро задължения за доставки на газ, като също така съдът призна указа на президента на Руската федерация за преминаване към плащане на руския газ в рубли за издаден при форс-мажорни обстоятелства (непреодолима сила), съобщават от "Газпром експорт", пише Интерфакс.

"На 14 ноември 2022 г. беше взето решение след ad hoc арбитража в Стокхолм между "Газпром експорт" и финландската компания Gasum Oy. Арбитражният трибунал в своето решение, наред с други неща, нареди на Gasum да плати на "Газпром експорт" дълг за сумата от над 300 млн. евро за доставки на газ и във връзка с неизпълнение на задължението "вземи или плати", както и лихви за забавено плащане", подчертават от руската компания.

Освен това, трибуналът в Стокхолм призна издаването на Указа на президента на Руската федерация от 31 март 2022 г. за преминаване към плащане на газ в рубли за "форсмажорно обстоятелство по договора".

Това на практика означава, че "трибуналът потвърди легитимността на спирането на доставките на природен газ в случай, че купувачът не плати в рубли в съответствие с указа на президента на Руската федерация", отбелязват от "Газпром експорт".

"Газпром експорт" съобщи също, че арбитражният съд е наредил на страните да продължат преговорите по договора, за разрешаване на ситуацията с по-нататъшните доставки на газ.

Gasum все още има дългосрочен договор за доставки на природен газ с "Газпром експорт".

Финладската Gasum е отказала да извърши плащане в рубли (по-конкретно, откриване на сметка в рубли в "Газпромбанк") и още на 17 май е отнесла случая до арбитража в Стокхолм. А "Газпром експорт" е спрял доставките на газ за Gasum на 21 май.

През 2021 г. "Газпром експорт" е доставил на Gasum 1,49 млрд. куб. метра природен газ, което представлява над 2/3 от общото потребление на газ във Финландия (около 2,2 млрд. куб. м годишно). За сравнение, годишното потребление на газ у нас е около 3 млрд. куб. метра годишно.

Кои европейски държави плащат за руския газ в рубли, кои се отказаха, кои обмислят

Кои европейски държави плащат за руския газ в рубли, кои се отказаха, кои обмислят

Има и група държави, чийто условия за плащане на синьото гориво не се промениха