Износът на природен газ от Русия за много европейски държави продължава, макар и в по-малък обем от миналата година. След поставянето на условие от руска страна в края на март, газът да се плаща в рубли - макар и не пряко, а по определена схема - част от европейските страни се отказаха от този вид плащане и съответно от руските доставки.

Други държави от ЕС, и то по-големите, се съгласиха на новата схема за разплащане. А има и държави, които все още обмислят въпроса.

В тази връзка, на основата на официални данни, ТАСС публикува информация за държавите, които към края на юни получават газ от "Газпром" и по какъв начин се извършва разплащането, както и за държавите, които се отказаха от доставките заради новата схема на плащане.

И така, държавите, които сега не получават природен газ от Русия, или поне не пряко от "Газпром", са:

България

Дания

Латвия

Финландия

Полша

Нидерландия

Чехия

Литва

Словения

Естония

За 4 от посочените държави - България, Дания, Латвия и Финландия - доскоро Русия беше основният доставчик на газ, с чийто доставки страните покриваха почти изцяло нуждите си от синьо гориво.

А за Полша и Литва, руските доставки покриваха над половината от необходимите обеми. При останалите от отказалите да плащат в рубли държави, руските доставки преди новите условия на разплащане са били под половината от необходимия им газ.

Има други 4 европейски страни, които към момента още обмислят дали да плащат в рубли руския газ, който при тях е около и над половината от необходимия им. Това са: Румъния, Гърция, Швейцария и Хърватия, също и Белгия, но нейният внос на руски газ е малък.

Държавите, които се съгласиха да плащат за доставките на газ по определената от Русия схема в рубли, са:

Германия

Италия

Франция

Австрия

Унгария

Словакия

Северна Македония

От посочените държави, почти изцяло зависими от вноса на руски газ са: Австрия и Словакия, в голяма степен - Унгария и Германия.

А има и група държави, които Русия разглежда като "приятелски" и при тях начинът на заплащане на доставките на газ не беше преразглеждан, а те са:

Беларус

Молдова

Армения

Сърбия

Босна и Херцеговина

Турция

Казахстан

Китай (малки обеми спрямо общото потребление)

От изброените "приятелски" държави без Китай, всички (почти) изцяло разчитат на вноса на газ единствено от Русия, само Турция и Казахстан - в голяма степен.

Путин нареди доставките на газ за "неприятелски" страни да се плащат само в рубли

Путин нареди доставките на газ за "неприятелски" страни да се плащат само в рубли

България е в списъка с "неприятелски" страни, обявен наскоро от Русия