DHH S.p.A е подписала обвързващо споразумение за придобиване на мажоритарния пакет от българската "Еволинк". Първоначално италианската облачна група ще придобие 60 процента от българската компания срещу около €2,45 млн. Останалите 40 процента ще бъдат придобити през 2025 г., а цената ще зависи от представянето на "Еволинк" през периода.

DHH е група, която предоставя "виртуална инфраструктура" за интернет страници, приложения, е-търговия и software-as-a-service решения на над 100 хил. клиента в Югоизточна Европа. Италианската компания расте най-вече чрез сливания и придобивания, като засега е направила 14 сделки.

Идеята ѝ е да придобива успешни бизнеси, като след това оставя до голяма степен компаниите независими в своята дейност. Именно това ще е подходът и при "Еволинк".

"DHH планира да запази "Еволинк" като независима компания в рамките на групата, със собствения ѝ мениджърски екип, бранд, хора и операции. Бисер Цонев и Светослав Христов, които притежават общо 40 процента от компанията, бяха препотвърдени като изпълнителни директори на "Еволинк", коментират от компанията.

Резултатите на "Еволинк" ще бъдат консолидирани в тези на DHH от 1 декември 2021 г. Очаква се сделката да бъде приключена в края на ноември."Еволинк", основана през 2004 г. в София, има екип от около 50 души и предоставя Infrastructure-as-a-Service решения на родния пазар. Тя има два центъра за данни в столицата, а в портфолиото ѝ има големи корпорации и телекоми.

Очаква се през 2021 г. "Еволинк" да отчете €3,2 млн. приходи (при €3 млн. през 2020 г.), печалба преди данъци и амортизация от €234 хил. (при отрицателен резултат в размер на €340 хил. през 2020 г.) и чиста печалба от €15 хил. (-€430 хил. през 2020 г.)

От своя страна DHH отчита €9,35 млн. приходи за 2020 г., ръст от 37 процента, и чиста печалба в размер на €615 хил. Най-голям дял от приходите ѝ идват от операциите в Италия (€3,71 млн.), следвани от тези в Хърватия (€2,29 млн.), Словения (€2,08 млн.), Сърбия (€654 хил.) и Швейцария (€620 хил.).

През 2021 г. DHH бележи бърз ръст и само за първото полугодие достига приходите от предходната година — консолидираните продажби възлизат на €9,62 млн., 159 процента ръст спрямо същия период на миналата година. Чистата печалба расте до €2,1 млн.