Британска международна инвестиционна компания BC Partners придобива компанията "Кин енд Карта" (Kin + Carta) и по този начин разширява присъствието си у нас.

Групата BC Partners упражнява непряк контрол, посредством групата на Юнайтед Груп, върху някои дружества, регистрирани в България, като част от тях са "Виваком България", "Нова Броудкастинг Груп", - "Юнайтед Тауърс" и редица други.

Чрез едно от дружествата в портфолиото си - "Keн БидKo Лимитид" придобива Kin + Carta, познато под бранда Melon.

Това се потвърждава от решение на Комисията за защита на конкуренцията, публикувано вчера. "Планираната концентрация представлява придобиване на 100 % (сто процента) от емитираните и подлежащи на емитиране акции в Придобиваното предприятие от Кен БидКо Лимитид, учредено за целите на нотифицираната сделка", пише още в решението на Комисията.

Гигантът BC Partners иска да придобие IT компанията Kin + Carta

BC Partners купува IT компания с над 130 служители у нас

Мажоритарният акционер в United Group е уведомил КЗК за намерението си

В текста на решението се посочва още, че от гледна точка на придобиваното предприятие, планираната концентрация ще му позволи да разшири своите възможности, ресурси и достъп до капитал по начин, който е труден за постигане на самостоятелна основа. По този начин ще си осигури бизнес растеж и успешно прилагане на бъдещата си бизнес стратегия.

Kin + Carta е консултантска компания, търгувана на Лондонската фондова борса. Тя купи софтуерната компания Melon през 2022 година.

Малко след придобиването ѝ тя се ребрандира на Kin + Carta.

Компанията контролира две предприятия с регистрация в страната: "Кин енд Карта България" ЕАД, и "Кин енд Карта Сървисис България" ЕООД.