"Инвестор.БГ" АД ще закупи 90% от акциите на "Висше училище по застраховане и финанси" АД, става ясно от съобщение до Комисията по финансов надзор (КФН) и до Българската фондова борса (БФБ).

Сделката е била сключена на 9 юни т.г. По силата й "Инвестор.БГ" АД ще придобие 63 000 акции, които представляват 90% от капитала на ВУЗФ АД.

"Предстои да се предприемат финални действия и заплащане на цената, с което сделката се очаква да бъде финализирана", се казва още в краткото съобщение.

От подадени данни в Търговския регистър се вижда, че в съвета на директорите на университета влизат трима души, които са в управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД. Промените са подадени вчера, но все още не са вписани.

Самата цена на сделката остава неясна към този момент.

Малко по-рано през месеца от медийната компания оповестиха своите плановете за увеличение на капитала, който в момента е 3.8 млн. лв. Това ще стане чрез емитирането на до 1 594 121 нови акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 12.95 лв. всяка. Решението ще бъде взето на извънредно общо събрание на акционерите, планирано за 10 юли т.г.

Предлага се посредник да бъде "Централна кооперативна банка".

От "Инвестор.БГ" АД обещаха да дадат още информация в края на настоящия месец.