Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде разрешение на "Озон ентъртейнмънт" ООД да придобие веригата магазини за електроника "Пулсар" ЕООД (Pulsar).

След направения анализ, Комисията не установява нарушение на законодателството и не вижда бъдещи пречки пред конкуренцията на пазара вследствие от сделката.

Ozone.bg е на родния електронен пазар от 2013 година. В началото е-магазинът се занимаваше основно с търговия на компютърни игри и аксесоари, след което дейността му се разрасна. За 2018 година дружеството "Озон ентъртейнмънт" има приходи в размер на 15.7 милиона лева и печалба от 218 хиляди лева.

Pulsar пък е последният голям търговец на видеоигри у нас. Фирмата разчита предимно на физическите си магазин, които са разположени в моловете в по-големите градове. За 2018 година дружеството има приходи в размер на близо 10 милиона лева и 55 хиляди лева печалба.