Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши концентрацията между телекомуникационната компания "Виваком" и конкурентните й "Нетуоркс-България" ЕООД, "Онлайн Директ" ЕООД, "ТВН Дистрибуция, а също и "Телнет".

Припомняме, че през феруари 2023 г. Върховният административен съд (ВАС) разпореди на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да възобнови производството, с което позволи на "Виваком България" да придобие изцяло русенския доставчик на интернет и телевизия "Нетуоркс-България". В сделката, чиято стойност не е обявена, влизат още и "Онлайн директ" и "ТВН Дистрибуция България".

Русенската компания е сред доставчиците с добре развита мрежа и дистрибуция в региона. Тя предлага интернет и телевизия за частни клиенти, както и редица услуги за бизнес клиенти, сред които видеонаблюдение, колокиране на оборудване, компютърен и ИТ сервиз, облачни услуги и други. Операторът има присъствие в десетки населени места в областите Русе, Разград, Силистра, Шумен, Монтана, Търговище, Ловеч и София.

Придобиванията са поредните за Vivacom, след като в края на 2019-г самата компания стана част от империята на United Group. През 2021 г. българската телекомуникационна компания придоби напълно капитала на Net1, ComNet Sofia и N3.

КЗК разреши на Vivacom да придобие "Нетуоркс-България"

Vivacom получи разрешение да придобие един от най-големите доставчици на интернет и телевизия в Северна България

В сделката влизат още и "Онлайн директ", "ТВН Дистрибуция България" и "Телко инфраструктури"

Решението на КЗК обаче беше обжалвано от конкурента "Теленор България" ЕАД (с ново наименование "Йеттел България" ЕАД) пред Административен съд София. Така Съдът върна делото във вид на преписка на Комисията за ново произнасяне.

Сделка с "Телнет"

КЗК прие, че с конкретната сделка с "Телнет" "Виваком България" ще придобие регионален оператор, който е разпознаваем сред клиентите, има добре изградена физическа инфраструктура и клиентска база, което дава допълнително предимство на придобиващата група. Според административния орган след финализирането на сделката на пазара на фиксиран достъп до интернет "Виваком България" ЕАД ще бъде най-големият доставчик на национално ниво и на територията на трите области Велико Търново, Габрово и Русе.

ВАС върна за преразглеждане в КЗК сделката между Vivacom и "Нетуоркс-България"

КЗК разреши на Vivacom да придобие един от най-големите доставчици на интернет и телевизия в Северна България, но ВАС не е съгласен

Антимонополната комисия ще трябва да преразгледа решението си

В този контекст секторният регулатор твърди, че "Виваком" ще придобие значителни предимства пред конкурентите, имайки възможност да предоставя фиксиран достъп до интернет чрез почти всички налични на пазара в България технологии и ще разшири оптичната си мрежа на територията на трите области като получи достъп до нови сгради в населени места, в които не е разполагала с такава (напр. Габрово).

"Телнет" ООД стартира дейността си през средата на 2005 година, като обединява Интернет дейностите на двата най-големи Интернет оператора във Великотърновска област - "Маги" ООД и "Го-линк" ООД. Фирмата изгражда собствена подземна оптична инфраструктура на територията на градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и други, както и до повечето населени места в региона. 

Опасенията на конкурентите

В позиция на А1 във връзка с решението на КЗК са изразени: "изненада и притеснение". Ето какво още пишат от А1:

"Считаме, че поредицата от поглъщания на икономически и инфраструктурно силни оператори позволява на Виваком да придобие над 60% от пазара на разпространение на телевизионни програми и близо 40% от пазара на интернет, което не е в интерес на пазарната конкуренция и обществото.

Случващото се е особено притеснително в светлината на предстоящото решение за придобиването на Булсатком. Според публично достъпната информация тази сделка е опит на United Group да придобие контрол над дейността на Булсатком без уведомление до КЗК и при съмнение за редица други законови нарушения. С нея, както и с придобиването на Нетуоркс и другите дружества се създава още по-сериозен риск да се засилят пазарните позиции на един играч в ущърб на конкурентите и потребителите. С оглед стратегическата си роля в страната и региона A1 Group вече сигнализира и ЕК за опасенията си по повод скритото изкупуване на Булсатком от United Group."

PPF Telecom), която включва телекомуникационните компании Yettel и инфраструктурните телекомуникационни компании CETIN също обяви, че е разтревожена от регулаторното решение.

"С решение, което според Yettel България и CETIN България противоречи на приетите европейски норми и практики, българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) одобри набор от сделки, които ще доведат до огромна концентрация на пазарен дял и власт в ръцете на VIVACOM и нейния краен собственик United Group.

КЗК одобри сделките, в резултат на които VIVACOM ще контролира близо 70% и 50% от пазара на достъп до интернет, съответно в област Русе и областите Варна, Разград, Силистра и София-град. Това решение беше взето в резултат на двегодишни съдебни заседания и след разпоредена от съда задълбочена проверка, която сподели опасенията на участниците на пазара относно концентрацията на пазарна сила".

Припомняме, че "Теленор" оспори първоначалния извод на КЗК, че придобиването на "Нетуоркс България", "Онлайн Директ" ЕООД, "ТВН Дистрибуция България" ЕООД и "Телко Инфраструктури" ЕООД няма да доведе до мнополно положение от страна на БТК (която оперира у нас с търговската марка Виваком).