Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е дала разрешение на Vivacom да придобие изцяло русенския доставик на интернет и телевизия "Нетуоркс-България". В сделката, чиято стойност не бе обявена, влизат още и "Онлайн директ", "ТВН Дистрибуция България" и "Телко инфраструктури".

Русенската компания е сред доставчиците с добре развита мрежа и дистрибуция в региона. Тя предлага интернет и телевизия за частни клиенти, както и редица услуги за бизнес клиенти, сред които видеонаблюдение, колокиране на оборудване, компютърен и ИТ сервиз, облачни услуги и други. Операторът има присъствие в почти 70 населени места в областите Русе, Разград, Силистра, Шумен, Монтана, Търговище, Ловеч, Велико Търново, Варна, Плевен, Видин, Добрич, София-град и София-област.

"Нетуоркс-България" е имала 190 служителя към края на 2019 г. и отчита 17,8 млн. лв. приходи и 1,96 млн. лв. печалба.

Придобиването е поредното за Vivacom, след като самата компания стана част от империята на United Group. През последните месеци българската телекомуникационна компания придобила напълно капитала на Net1, ComNet Sofia и N3.

В анализа си от КЗК посочват, че пазарните дялове на Vivacom на пазарите в Северна България са под или около 30%, а общият пазарен дял на компанията и придобиваните предприятия на съответните засегнати пазари на национално ниво е доста под 40%. "С оглед невисоките дялове на придобиваните предприятия на национално ниво, нотифицираната сделка няма потенциал да окаже съществено въздействие върху вече придобитата позиция от БТК и не води до създаване или укрепване на господстващо положение", смятат от КЗК.

От Комисията посочват още, че "Наличието на конкуренти, явяващи се алтернативен избор и достъпността на информацията за предлаганите услуги гарантират мобилност на потребителите, за които в случая не е характерна лоялност към определена търговска марка и са склонни да се преориентират, ако не са удовлетворени от ценовите условия. В тази връзка може да се приеме, че новата група няма да има стимул за увеличаване на пазарните цени след сделката".