Унгарската група OTP съобщи, че е приключила сделката по придобиване на бизнеса на Societe Generale в Сърбия. Банката ще продължи да работи на местния пазар под ново име - Банка ОТП Сърбия.

"Процесът на интеграция между двете сръбски банки, Войводинска банка и Банка ОТП Сърбия, ще доведе до създаването на една от водещите банкови институции на местния пазар както по размер на активите, така и по брой обекти в клонова мрежа, и по големина на портфолиото от кредити и депозити", съобщиха от банката.

OTP придоби и бизнеса на Societe Generale и в България, както и в Черна гора, Словения, Албания, Молдова и Северна Македония.

"Societe Generale работи успешно повече от 40 години в Сърбия. Тя е една от най-иновативно ориентираните банки на пазара и стана много ценен член на семейството на Група ОТП. С тази сделка ние потвърждаваме не само нашия дългосрочен и сериозен ангажимент към сръбския банков пазар, но също така демонстрираме, че Група ОТП има солидна основа, добре капитализирана е, има изключителна ликвидност и ръководството на групата се ангажира да засилва и подобрява регионалното присъствие", заяви Ласло Волф, зам.-изпълнителен директор на Банка ОТП в Унгария и Председател на борда на директорите на Банка ОТП Сърбия, като добави, че това събитие е важен момент за развитието на банковата група в Сърбия.

Процесът на интеграция на Банка ОТП Сърбия и Войводинска банка се планира да продължи до 2021 г. Дотогава двете банки ще работят като самостоятелни юридически лица.