Американската петролно-газова компания Chevron Corp. е постигнала споразумение за придобиването на конкурента си Anadarko Petroleum.

Сумата на сделката е за 33 милиарда долара, които ще бъдат заплатени с парични средства и акции. За една ценна книга на Anadarko, нейните акционери ще получат по 0,3869 акции на Chevron и $16,25. С отчитане дълга на Anadarko размерът на вложените в придобиването средства ще са около $50 милиарда.

"Придобиването на Anadarko съществено разширява портфейла на активите ни в сферата на търсенето и добиването и укрепва позицията на компанията в сегмента на шистовите, дълбоководните и газовите находища", се казва в съобщението на Chevron.

Сделката, единодушно одобрена от съвета на директорите на компанията, може да бъде приключена през второто шестмесечие на 2019 година. Очаква се синергичния ефект от сливането на двете компании да бъде около 2 милиарда долара годишно.

След приключването на придобиването Chevron планира да увеличи обемът на обратно изкупуване на акции от $4 млрд. до $5 млрд. годишно.

Представител на Chevron съобщиха така също за намеренията на компанията да продаде активи на стойност между 15 и 20 милиарда долара през периода 2020-2022 година. Получените средства ще бъдат насочени към намаляване на задълженията и за заплащане на акционери.

Chevron е втората по големина на капитализацията петролно-газова компания в САЩ, отстъпвайки по този показател само на ExxonMobil. През 2018 г. компанията е получила чиста печалба в размер на $14,82 млрд. при $9,2 млрд. година по-рано. Добивът на петрол и природен газ през миналата година се е увеличил със 7% - до 2,93 млн. барела петролен еквивалент на денонощие.

Днес в хода на предварителната търговия акциите на Chevron поевтиняват с 1,1%,но от началото на годината пазарната капитализация на компанията е нараснала с 16% - до $238 милиарда. За сравнение, пазарната оценка на конкурента Exxon е $345 милиарда.

След излизането на новината за сделката акциите на Anadarko подскочиха с 32%.