В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постъпило уведомление за намерението на "Юробанк България" АД (Пощенска банка) да придобие и "БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Клон България" КЧТ. 

Припомняме, че в края на миналата година стана ясно, че на база на постигнатите договорености, Пощенска банка е подписала пут опция в полза на БНП Париба Пърсънъл Файненс по отношение на продажбата на клона й в България.

Това придобиване ще засили позицията на Пощенска банка в ритейл сектора в България, като същевременно ще предостави значителни възможности за кръстосани продажби на клиентите.

Придобиването на "БНП Париба" ще прибави още иновативни услуги в портфейла на Пощенска банка

Придобиването на "БНП Париба" ще прибави още иновативни услуги в портфейла на Пощенска банка

Пред Money.bg говори Петя Димитрова - главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка

"Това е стратегическо придобиване, което напълно съответства на целта ни за по-нататъшно засилване на позицията на Пощенска банка чрез добавяне на ценни активи със значителен потенциал за развитие.  Растежът на приходите и повишаването на рентабилността остават в основата на нашите стратегически приоритети. Тази сделка е още едно доказателство, че Юробанк следва своята стратегия, насочена към растеж и създаване на стойност в региона", каза през декември 2022 г. Ставрос Йоану, заместник-изпълнителен директор на Юробанк Груп, Главен оперативен директор и директор "Международни дейности".

БНП е специализирана в банкиране на дребно и по-конкретно маркетинг, предоставяне, издаване и обслужване на лични или потребителски заеми, кредитни карти и услуги, привличане на депозити от физически лица, както и дистрибуция на застрахователни продукти и услуги на трети страни и осигурително посредничество. 

"Пощенска банка" придобива ритейл бизнеса на "БНП Париба" у нас

"Пощенска банка" придобива ритейл бизнеса на "БНП Париба" у нас

Цената по сделката не се съобщава

От 2007 година БНП е постигнала значително присъствие в ритейл бизнеса в България. Към 30 септември тази година клонът на БНП Париба Пърсънъл Файненс в България има общи активи в размер на 450 милиона евро, нетни заеми от 406 милиона евро и близо 100 милиона евро депозити. У нас БНП Париба Пърсънъл Файненс оперира с 44 клона. През последните години бизнесът на финансовата институция постига висока доходност, а печалбата преди данъци за първите 9 месеца на годината надхвърля 20 милиона евро.

Предстои КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.