Банка "Виктория" отново е пусната в продажба, след като през март от Българската народна банка (БНБ) отстрани един от двата кандидата за нейното купуване - "Търговска банка Д".

Синдиците на "Корпоративна търговска банка" (КТБ) обаче са стартирани повторна процедура за придобиване на финансовата институция, която разполага със 137 милиона лева активи и 96 милиона лева пасиви. От Фонда за гарантиране на влоговете са дали своето съгласие за това, пише "24 часа".

Кандидатите ще трябва да представят информация за предмет и сфера на дейност, финансови отчети за последните 3 години, структура на собствеността, участия в други дружества, както и да имат задължителен опит в банковото дело на Европейския съюз (ЕС).

Само един кандидат остана за придобиването на банка „Виктория“

Само един кандидат остана за придобиването на банка „Виктория“

Кой е той?

След като беше отделена от КТБ, след отнемането на лиценза на банката, "Виктория" разполага с пълен банков лиценз. Синдиците посочват още, че финансовата институция има реформирана клонова мрежа, консерватилно провизиран кредитен портфейл, и лиценз за членство във Visa International.

Освен това според данните на БНБ тя има собствен капитал от 41,8 милиона лева.

Предишният опит за продажба се провали, след като от първоначални осем останаха само двама кандидати - "Търговска банка Д" и "Българо-американска кредитна банка". Синдиците приеха офертата на първата, но до сключването на споразумение не се стигна, след като от БНБ я отхвърлиха.