Застрахователните компании „Дженерали България” и „Виктория” обявиха официално сливането си на пресконференция днес в столицата. Общото дружество ще оперира под името „Дженерали Застраховане”.

„Фокусът ни ще бъде най-вече върху общото и здравното застраховане. Освен това в средносрочен план искаме да се превърнем в едно от водещите дружества в retail сегмента”, заяви по време на представянето Данчо Данчев, който е главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на „Дженерали Застраховане”.

Той допълни още, че в началото за компанията животозастраховането няма да бъде приоритет, като не се очаква бум на този пазар в България. Освен това експертът посочи, че у нас имущественото застраховане е слабо.

„Само 7% от домовете в България са застраховани. Повечето от тях са го направили само, защото са взели кредит за жилището си и банката ги е задължила”, обясни той.

Въпреки това от „Дженерали България” очакват сериозен ръст на здравното застраховане след завършване на реформата, започната от Министерство на здравеопазването.

По думите на Данчев след обединяването на двете дружества, техните клиенти ще могат да ползват услугите им в общо 150 офиса в страната и в 15 ликвидационни центъра, в които работят общо 1500 агенти и над 300 брокери.

Данчев потвърди, че сключените преди сливането договори продължават да са в сила при същите условия. „Единствената промяна ще е, че полиците ще бъдат с новия бранд на компанията”, добави той.

Главният изпълнителен директор на „Дженерали” за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) Лучано Чирина очаква новата компания да поддържа постоянен темп за растеж заради досегашните резултати на двете дружества. „Виждаме добър потенциал в дългосрочен план за развитие на бизнеса в страната”, посочи той.

В момента „Дженерали” е на шесто място по пазарен дял в България с приходи от общо 72 млн. евро за 2014 г. В цяла ЦИЕ клиентите на дружеството са 16 милиона души, а регистрираните брутни записани премии за 2014 г. възлизат на 3,371 млрд. евро. Най-силно е влиянието на дружеството в региона в Чехия и в Унгария, където е на първо място по пазарен дял.

През ноември 2014 г. собственикът на „Дженерали България” – италианската група Assicurazioni Generali, изкупи акциите на ЗАД „Виктория” и стана негов едноличен собственик. Процедурата по сливането започна в средата на март 2015 г., като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши процедурата през май 2015 г.

През ноември Комисията по финансов надзор (КФН) също даде разрешението си за обединяването на двете компании и „Дженерали застраховане” беше официално вписана в Търговския регистър през декември.